Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Våldets hälsoeffekter på unga

På den här sidan beskriver vi våldets hälsoeffekter på unga och menar då personer mellan 13 och 24 år. Det är den åldersgruppen som besöker våra ungdomsmottagningar och det är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Våld mot unga kan antingen ske i hemmet av en vårdnadshavare eller annan vuxen i familjen. Det kan också utövas av en partner eller annan jämnårig och då ske i hemmet, på offentliga platser, i skolan eller digitalt.

Våldsutsatta unga kan drabbas av fysiska symtom som eksem, astma, magont, huvudvärk, sömnsvårigheter och långvariga psykiska problem som ångest, självdestruktivitet, ätstörningar, aggressivitet samt svårigheter i umgänget med andra.

Det är vanligt med skamkänslor och självanklagelser hos våldsutsatta unga. De kan utveckla en osäkerhet och bristande tillit till vuxenvärlden som i sin tur kan leda till rädsla, förvirring, depression samt djupgående negativ självkänsla. Inte sällan går unga som har vuxit upp med våld i hemmet själva in i våldsamma relationer, antingen som utsatt eller utövande.

I flertalet rapporter framgår att det finns vissa könsskillnader i hur unga reagerar på våld. Unga tjejer uppger att de mår sämre och lider mer av våldet än unga killar, särskilt av det psykiska våldet. Det kan bero på att unga tjejer oftare utsätts för våld av någon närstående, vilket kan göra övergreppet svårare att hantera och bearbeta. En ständig oro för våldsutsatthet kombinerad med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar för unga tjejer.

Sexualiserat beteende är ett av de vanligaste följdsymptomen hos unga som utsatts för sexuella övergrepp. Andra utmärkande symtom hos unga är rymningar, självskadebeteende och suicidalitet. Exempel på självskadebeteende kan vara att skära sig, ätstörningar, missbruk eller sex som självskada. Hos tonårstjejer kan även tidig graviditet förekomma. Risken för sex som självskada är större efter sexuella övergrepp än efter andra trauman. En av de främsta anledningarna till att unga skadar sig genom sex är att reglera känslor eller att lindra ångest. De unga mår psykiskt dåligt och använder då sex som självskada för att kunna bemästra de outhärdliga känslorna. Å ena sidan kan de "försvinna" bort från känslorna, å andra sidan kan de känna sig närvarande och levande av den fysiska smärtan. Det finns också ett starkt samband mellan sexuella övergrepp och att i ett senare skede sälja sexuella tjänster.

Det finns en ökad risk att unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp även själva blir förövare. Detta gäller i huvudsak killar, men även tjejer kan utsätta barn eller jämnåriga för sexuella övergrepp.


Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:21