Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Arbetsgivaransvar

VGR tar ansvar för att stötta våldsutsatta medarbetare

Våld i nära relationer ger allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Nu ska Västra Götalandsregionen införa frågor om våld i nära relation i medarbetarsamtalet.
– Vi ska ställa frågor till alla medarbetare och stötta de utsatta, säger Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen.  

Våld i nära relationer påverkar både den fysiska- och psykiska hälsan, på kort och lång sikt. Det är heller inte ovanligt att våldet även påverkar arbetsförmågan, vilket då ger anledning för arbetsgivaren att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Med grund i detta har personalutskottet i Västra Götalandsregionen beslutat att ge HR-direktören i uppdrag att i samarbete med VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer arbeta fram en regiongemensam vägledning med handlingsplan gällande bemötande av medarbetare med erfarenhet av våld i nära relation.

–  Med den kunskap vi har om hur vanligt det är med våld i nära relationer behöver vi också ha omsorg om utsatta medarbetare. Enligt statistiken har nästan alla arbetsgrupper någon som utsätts för den här typen av våld. Det förstör personens liv och påverkar arbetet. Från och med nu ser vi det därför som en arbetsgivarfråga. Vi ska ställa frågor till alla medarbetare och stötta de utsatta. Det innebär att cheferna ska få vägledning och utbildning – för med rätt kunskaper och genom att fråga om våld och utsatthet kan vi hjälpa och stötta många medarbetare. Låt oss ta det ansvaret tillsammans, säger Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen. 

Vägledningen som tagits fram inkluderar att frågor om våld rutinmässigt ska ställas till alla medarbetare under medarbetarsamtalet. För att säkerställa att alla medarbetare med erfarenheter av våld bemöts och hanteras på ett likvärdigt och korrekt sätt har VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer fått i uppdrag att utbilda regionens alla chefer, HR, skyddsombud samt företagshälsovård kring våld i nära relationer, att ställa frågor om våld samt tydliggöra vilket stöd som finns för den som är utsatt.

Att ställa frågan kan vara svårt. Framför allt om vi inte vet vad vi ska göra med de svar vi får. Därför har VKV i samverkan med HR koncernstab tagit fram en webbutbildning om att fråga medarbetare om våld i nära relationer och VGR:s ansvar som arbetsgivare. 

Föreläsning: Vad är våld i nära relationer och hur arbetar VGR med att stötta våldsutsatta medarbetare?

Inom ramen för Regional myndighetssamverkan föreläste Mari Brännvall från VKV om våld som arbetsgivarfråga. Föreläsningen finns nu att ta del av i två delar.

Del 1: Våld i nära relationer

Del 2: Hur arbetar VGR som arbetsgivare med att stötta våldsutsatta medarbetare?

Affisch med texten: VGR stöttar våldsutsatta medarbetare

 

Kontakt

Mari Brännvall, utvecklingsledare VKV
mari.brannvall@vgregion.se

Per Djurberg, HR-strateg VGR
per.djurberg@vgregion.se

Guide - våld i nära relationer

VGR:s guide för hälso- och arbetsmiljöarbete -  våld i nära relationer

Webbutbildning

Utbildning om att fråga medarbetare om våld i nära relationer

 

Senast uppdaterad: 2022-10-11 10:46