Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Vårt uppdrag

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Våra uppdragsområden är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella övergrepp, människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Utbildning

VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas- och yrkesspecifika utbildningar samt målgruppsanpassade lösningar.

Metodutveckling och samverkan

VKV har i uppdrag att initiera och stödja metodutveckling och samverkan mellan olika vårdgivare/verksamheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Forskning och utveckling

VKV har i uppdrag att initiera och bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Det sker i samarbete med andra aktörer.

Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat

VKV har i uppdrag att förmedla forskningsresultat inom området till hälso- och sjukvårdspersonal. Kunskapen ska presenteras på ett sådant sätt att den kan användas i det dagliga arbetet.

Tilläggsuppdrag

VKV har tagit fram medicinska regionövergripande riktlinjer om våld i nära relationer, barn som far illa/misstänks fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld, det akuta omhändertagandet vid sexuella övergrepp avseende barn och vuxen samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringskansliets hemsida)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Socialstyrelsens hemsida)

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok som heter Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer och finns på Socialstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-01-15 14:39