Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt uppdrag

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer VKVs grunduppdrag är att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp

Utbildning

VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas och yrkesspecifika utbildningar samt målgruppsanpassade lösningar.

Metodutveckling och samverkan

VKV har i uppdrag att initiera och stödja metodutveckling och samverkan inom hälso- och sjukvården samt mellan olika vårdgivare/verksamheter.

Forskning och utveckling

VKV har i uppdrag att initiera och bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Detta sker i samarbete med andra aktörer.

Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat

VKV har i uppdrag att förmedla forskningsresultat inom området till hälso- och sjukvårdsanställda. Kunskapen ska presenteras på ett sådant sätt att den kan användas i det dagliga arbetet.

Tilläggsuppdrag

VKV har tagit fram medicinska regionövergripande riktlinjer om våld i nära relationer, barn som far illa/misstänks fara illa inkl. barn som bevittnat/upplevt våld samt det akuta omhändertagandet vid sexuella övergrepp avseende barn och vuxen.

Senast uppdaterad: 2019-02-22 10:32