Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om VKV

tre personen diskuterar utifrån post-it-lappar.
En del av VKVs verksamhet är att driva utvecklingsprojekt som ska leda till förbättrade metoder och samverkan när hälso- och sjukvården samt tandvården möter patienter. Har kan du läsa om våra olika projekt, avslutade och pågående.
Material i papper i olika färger.
Här hittar du allt material i våra projekt: frågeformulär, blanketter och liknande. Även de RMR (regionala medicinska riktlinjer) vi har skrivit finns här.
Exempelbild tand-, hälso- och sjukvård
Arbetar du inom tand-, hälso- och sjukvården? På denna flik kan du läsa om: att fråga om våld, vad våld är och hur det yttrar sig, att anmäla, att dokumentera, utbildning och material. Du hittar också information specifikt riktad till dig som jobbar på vårdcentral och rehab, BVC alternativt inom tandvården.
Digitalt studiebesök på VKV
Är du nyfiken på VKV:s arbete? Den 23 mars kan du delta i ett digitalt studiebesök på VKV, där vi berättar om verksamheten, våra utbildningar och vår forskning. Här kan du läsa programmet och anmälningsinformation.

Välkommen till VKV:s startsida. På denna flik hittar du information om oss, kontaktuppgifter, material med mera. Du kan också hitta mycket av det vi ansvarar för under fliken Tand-, hälso- och sjukvårdspersonal längst till höger i huvudmenyn.

Vad är VKV?

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider kunskap. Vi är till för hälso- och sjukvården samt tandvården inom Västra Götalandsregionen.

Vad gör VKV?

VKV utbildar målgruppens 43 000 anställda inom ämnet våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp. Vi driver utvecklingsprojekt om metoder och samverkan som ska leda till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Vi utbildar studenter vid de högskoleprogram som leder fram till yrken inom vården. Vi forskar med nära anknytning till den kliniska verksamheten samt sprider forskningsresultat.

Varför finns VKV?

Det vi idag vet är att hälso- och sjukvården samt tandvården är den första instans som många söker sig till när man är utsatt för våld i nära relationer. Eftersom kunskap är en färskvara är det viktigt att hälso- och sjukvården samt tandvården ständigt utbildas och förnyar sin kunskap. Detta för att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt. Alla människor har rätt till en god och jämlik vård, utifrån sina behov.

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på VKV:s nyhetsbrev? Skicka ett mejl till agnes.hillert@vgregion.se och ange ditt förnamn, efternamn, mejladress och i vilken organisation du arbetar. Då kommer du att läggas till i listan över de som får VKV:s nyhetsbrev fyra gånger per år.

Senast uppdaterad: 2020-11-12 11:25