Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiskt våld

På den här sidan förklarar vi vad psykiskt våld är och exemplifierar hur det kan ta sig uttryck. Det beskrivs också kortfattat hur psykiskt våld kan påverka barn och unga.

Psykiskt våld är den vanligaste formen av våld i nära relationer. I stort sett i alla parrelationer där våld utövas förekommer psykiskt våld, ofta i samspel med annat våld. Psykiskt våld är ofta systematiskt och utövas vid upprepade tillfällen. Det handlar om att markera gränser av olika slag, för att uppnå makt och kontroll över den som utsätts – som i sin tur ofta bryts ned av det psykiska våldet och kan känna sig maktlös eller värdelös.

Per Isdal skriver i boken Meningen med våld: "Psykiskt våld är dels att skada, skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till sin natur, dels att styra eller dominera andra människor med hjälp av en bakomliggande makt eller en hotbild.".

Psykiskt våld kan vara:

  • Muntliga kränkningar, nedvärderande omdömen och hån.
  • Skambeläggande eller att skämma ut den utsatta inför andra.
  • Trakasserier, hot (direkta och indirekta) eller stalking.
  • Att den utsatta tvingas göra saker mot sin vilja.
  • Kontroll av vad den utsatta gör, vem den umgås med och var den är.
  • Social isolering, att den utsatta hindras från kontakt med t.ex. vänner.
  • Att våldsutövaren sårar eller skrämmer den utsatta genom att utöva fysiskt våld mot någon annan, t.ex. ett barn eller husdjur.
  • Ekonomiskt våld, t.ex. att den utsatta inte får styra över sin egen ekonomi.
  • Materiellt våld, t.ex. att våldsutövaren slår sönder saker för att skrämma eller såra den utsatta.
  • Latent våld, ett underliggande hot om våld som gör att den utsatta skräms till att agera på ett visst sätt för att undvika våld eller för att skydda en närstående från våld. Det kan beskrivas som att våldet ”hänger i luften” och att den utsatta ständigt är på sin vakt.

Psykiskt våld i barndomen ger men för livet

Psykiskt våld mot barn och unga är en allvarlig riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa, som kan kvarstå i vuxen ålder. Våld stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer.

Att som barn bevittna/uppleva våld riktat mot en närstående är i sig en form av allvarligt psykiskt våld mot barn. För ett barn kan det vara minst lika skrämmande att bevittna/uppleva våld som att själv bli direkt utsatt. Läs mer på fliken Barn, unga och våld.

Mari Brännvall, utvecklingsledare på VKV, har skrivit avhandlingen Frigörelse med förhinder - om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer. I den lyfts att psykiskt våld kan vara svårt att känna igen som just våld – både för den som utövar våldet och den som utsätts eller står vid sidan om. Detta eftersom ’våld’ ofta förknippas med fysiskt våld. Psykiskt våld har också visat sig vara lätt att bortförklara som något annat. Begrepp som brukar användas för att beskriva parrelationer utan våld, kan också användas för att beskriva psykiskt våld. Som att kontroll och isolering tolkades som svartsjuka, och verbala kränkningar och hot tolkades inom ramen för gräl.

Malmö University Electronic Publishing: Frigörelse med förhinder - Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:22