Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Material

Material i papper i olika färger

Formuläret Frågor om våld (FOV)

Här hittar du de formulär som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld till patienter inom hälso- och sjukvård, samt tandvård.

Projektmaterial

Letar du efter material som är framtagit inom någon av våra projekt? Du hittar projektspecifikt material under vardera projektsida. Tryck här för att komma till alla utvecklingsprojekt.

UPPHOVSRÄTT

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

Blankett för Orosanmälan gällande barn och unga (PDF)

Tänk på att: när du fyller i blanketten på datorn kan du inte trycka på spara - då sparas uppgifterna i mallen så att andra kan se det. Istället får du fylla i fälten, skriva ut dokumentet och sedan stänga det utan att spara. Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i den för hand .

Vår Handbok om våld är ryggraden i våra utbildningar, och innehåller en pedagogisk genomgång av olika typer av våld, handfasta råd för att ställa frågor om våld och möta patienter, samt kapitel om dokumentation och anmälan. Den riktar sig till alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården.

Handboken finns i två olika format:

Du kan beställa den i tryckt format. Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen, sök på VKV eller använd artikelnummer VGR14815. Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Du kan också läsa handboken som pdfHandbok om våld i nära relationer (PDF)

 

handboken framsidefoto.jpg

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial i samarbete med VKV:

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården (PDF)

På grund av Corona är det många som uppmuntras att hålla sig hemma mer. Det finns då risk för ökat våld i nära relationer. Det finns också många barn vars klump i magen växer under Covid-19, och då gäller det att vi vuxna ser de barn som far illa hemma och att vi hjälper dem.

VKV har tillsammans med Huskurage tagit fram affischer att sprida inom vården under Covid-19. Det finns två olika affischer: dels en som vänder sig till vuxna och som har fokus på att vi behöver uppmärksamma barn som lever med våldsutsatthet, dels en som vänder sig direkt till barn och unga.

Affischerna finns på åtta olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska (kommer snart), dari, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och tigrinja. Affischerna går att ladda ner kostnadsfritt och skriva ut - antingen i A4 eller i A3. Du hittar alla varianter av affischerna på: 

Fliken Affischer om barns våldsutsatthet

VKV har tagit fram två affischer om våld: en affisch om att fråga om våld och en affisch om barn och ungas rätt att leva utan våld.

Beställ eller skriv ut affischerna

Affischerna går att beställa via Marknadsplatsen och Arkitektkopia, ifall du vill ha dem i ett material som håller en längre tid. Du kan också skriva ut dem själv i A3, använd då följande länkar och anpassa utskriftsformatet i din skrivare till A3:

Affisch, Vi frågar om våld, A3 (PDF)

Affisch, Barn & unga har rätt att leva utan våld, A3 (PDF)

Tillgänglighetsanpassning

Affischernas PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade, eftersom avsikten för detta material endast är att mottagaren ska skriva ut dem. Det ena är en gul affisch som har texten ”Vi frågar om våld för vi vet att påverkar din hälsa” med en illustrerad bild på hälso- och sjukvårdspersonal följt av Västra Götalandsregionens logga och namnet VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det andra är en röd/orange affisch med texten ”Barn och unga har rätt att leva utan våld”, med en illustrerad bild på ett barn som har krupit ihop med huvudet mot knäna, följt av Västra Götalandsregionens logga och namnet VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

VKV har tagit fram ett bildspel till en vänstrums-TV riktad till allmänheten, med en förhoppning om att den ska snurra i många väntrum inom tand-, hälso- och sjukvården. Denna väntrums-TV vänder sig till den som själv utsätts för våld, den som utsätter någon för våld och den som lever i ett hem med barn som ser, hör eller utsätts för våld. Ladda ner powerpointen med följande länk:

Väntrums-TV: Våld i nära relationer (powerpoint)

Powerpointen är inte tillgänglighetsanpassad, då den är skapad för att spelas upp på en väntrums-TV. Om du behöver informationen tillgänglighetsanpassad på något vis så kontakta gärna oss: Kontakt VKV

VKV har tagit fram hjälpkort med information om vart patienter med erfarenhet av våld kan vända sig för vård och stöd. Det finns ett hjälpkort som riktar sig till barn och unga (orange) och ett hjälpkort som riktar sig till vuxna (turkos). Hjälpkortet för vuxna vänder sig både till den som utsätts för våld och den som utövar våld. 

Hjälpkorten kan med fördel finnas både i väntrum (där materialet är synligt och visar att ni i personalen är villiga att prata om våldet) och på toaletter (där patienten kan ta med sig materialet utan att någon ser).

Hjälpkorten är regionala. Eftersom de ska vara små nog att rymmas i en ficka så ryms inte samtliga organisationer som vi hade kunnat tipsa om, utan de har ett urval med internetadresser och nummer.

Så beställer du hjälpkorten

Personal inom VGR beställer materialet via Marknadsplatsen, sök på VKV eller använd artikelnumret VGR16009.

Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Undrar du hur hjälpkorten ser ut inuti?

Du kan se visningsexemplar av hur hjälpkorten ser ut samt få tillgänglighetsanpassad information om hjälpkorten på:

Fliken Hjälpkort

Handledning och kunskapsmaterial inom tand-, hälso- och sjukvård

Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården, kunskapsmaterial

Handläggning och metod för barnhälsovården

Detta handläggningsmaterial för BHV finns dels att ladda ner som PDF nedan, dels att beställa på Marknadsplatsen med artikelnummer 108353137, under namnet "A5-broschyr Handläggning för BVC -barn som far illa, VKV VGR". Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Handläggning för barnhälsovården (BHV), Barn som far illa, riskerar att fara illa, 2020 (PDF)

Material Habilitering & Hälsa

Arbetar du inom Habilitering & Hälsa? Här hittar du en egen flik för det material som är anpassat för Habilitering & Hälsa.

BHV

Arbetar du inom Barnhälsovården? Här hittar du en egen flik för BHV med information och material som är anpassat för BHV.

Tandvård

Arbetar du inom tandvården? Här hittar du en egen flik för personal inom tandvården med information och material som är anpassat för er verksamhet.

Här kan du beställa material

Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV.

Marknadsplatsen

Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2022-01-03 13:08