Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material

På grund av Corona är det många som uppmuntras att hålla sig hemma mer. Det finns då risk för ökat våld i nära relationer. Här finns affischer att ha i väntrum eller sprida via sociala medier för att uppmärksamma detta. Material och innehåll i affischerna kommer från Huskurage, som är en förening som verkar för att alla ska leva i ett hem fritt från rädsla och våld. Dessa affischer går att ladda ner kostnadsfritt och skriva ut - antingen i A4 eller i A3. Det finns en affisch som vänder sig till vuxna och en som vänder sig till barn och unga.

Barn och unga - A3

Barn och unga - A4

Vuxna - A3

Vuxna - A4 

Vår Handbok om våld är ryggraden i våra utbildningar, och innehåller en pedagogisk genomgång av olika typer av våld, handfasta råd för att ställa frågor om våld och möta patienter, samt kapitel om dokumentation och anmälan. Den riktar sig till alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården.

Du kan bläddra i pdf-versionen här, och beställa böckerna på Marknadsplatsen om du är VGR-anställd (artikelnr VGR14815) och på Arkitektkopia om du är en privat vårdgivare. Länkar till båda platserna finns längre upp på denna sida.

handboken framsidefoto.jpg

VKV har tagit fram hjälpkort med information till patienter om stödinsatser. Hjälpkorten är regionala och det finns ett för vuxna samt ett för barn och unga.

Personal inom VGR beställer materialet via Marknadsplatsen, länk dit finns högre upp på denna sida. Sök på VKV eller använd artikelnumret VGR16009.

Privata vårdgivare beställer materialet via Arkitektkopia, länk dit finns högre upp på denna sida.

Hjälpkort_vuxna.jpg
 
Hjälpkort_barnUnga.jpg

Här hittar du blankett för orosanmälan till Soc om barn och unga som far illa.
Blanketten kan antingen skrivas ut, eller fyllas i direkt på datorn.

Arbetar du inom Barnhälsovården? Här är det material som togs fram i Christina-projektet.

Ladda ner pdf

Här är det material som togs fram i samband med Christina-projektet.

Ladda ner pdf.

Här kan du beställa material

Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV.

Marknadsplatsen

Om du arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan du beställa material på Arkitektkopia. Tryck på knappen här så hamnar du direkt in i VKV:s sida på Arkitektkopia.


VKV hos Arkitektkopia 

 


Senast uppdaterad: 2020-03-31 12:12