Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material

Material i papper i olika färger

På grund av Corona är det många som uppmuntras att hålla sig hemma mer. Det finns då risk för ökat våld i nära relationer. Det finns också många barn vars klump i magen växer under Covid-19, och då gäller det att vi vuxna ser de barn som far illa hemma och att vi hjälper dem.

VKV har tillsammans med Huskurage tagit fram affischer att sprida inom vården under Covid-19. Det finns två olika affischer: dels en som vänder sig till vuxna och som har fokus på att vi behöver uppmärksamma barn som lever med våldsutsatthet, dels en som vänder sig direkt till barn och unga.

Affischerna finns på åtta olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska (kommer snart), dari, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och tigrinja. Affischerna går att ladda ner kostnadsfritt och skriva ut - antingen i A4 eller i A3.

Tryck här för att komma till sidan med alla affischerna. 

VKV har tagit fram två affischer om våld:

  • En affisch om att fråga om våld.
  • En affisch om barn och ungas rätt att leva utan våld.

Beställ eller skriv ut affischerna
Affischerna går att beställa via Marknadsplatsen och Arkitektkopia, ifall du vill ha dem i ett material som håller en längre tid. Du kan också skriva ut dem själv i A3, använd då följande länkar och anpassa utskriftsformatet i din skrivare till A3:

Här kan du se hur affischerna ser ut:

Foto affisch fråga om våld

 

foto affisch barn och unga

 

VKV har tagit fram ett bildspel till en vänstrums-TV riktad till allmänheten, med en förhoppning om att den ska snurra i många väntrum inom tand-, hälso- och sjukvården. Denna väntrums-TV vänder sig till den som själv utsätts för våld, den som utsätter någon för våld och den som lever i ett hem med barn som ser, hör eller utsätts för våld.

Använd gärna denna väntrums-TV i era väntrum, den är fri för alla att använda men ni får gärna berätta för oss var den används så att vi lättare kan utvärdera insatsen efteråt. Skicka gärna ett mejl till agnes.hillert@vgregion.se och meddela att ni använder den.

Här går väntrums-TV:n att ladda ner.

Vår Handbok om våld är ryggraden i våra utbildningar, och innehåller en pedagogisk genomgång av olika typer av våld, handfasta råd för att ställa frågor om våld och möta patienter, samt kapitel om dokumentation och anmälan. Den riktar sig till alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården.

Du kan bläddra i pdf-versionen här, och beställa böckerna på Marknadsplatsen om du är VGR-anställd (artikelnr VGR14815) och på Arkitektkopia om du är en privat vårdgivare. Länkar till båda platserna finns längst ner på denna sida.

handboken framsidefoto.jpg

VKV har tagit fram hjälpkort med information om vart patienter med erfarenhet av våld kan vända sig för vård och stöd. Det finns ett hjälpkort som riktar sig till barn och unga (orange) och ett hjälpkort som riktar sig till vuxna (turkos). Hjälpkortet för vuxna vänder sig både till den som utsätts för våld och den som utövar våld. 

Hjälpkorten kan med fördel finnas både i väntrum (där materialet är synligt och visar att ni i personalen är villiga att prata om våldet) och på toaletter (där patienten kan ta med sig materialet utan att någon ser).

Hjälpkorten är regionala. Eftersom de ska vara små nog att rymmas i en ficka så ryms inte samtliga organisationer som vi hade kunnat tipsa om, utan de har ett urval med internetadresser och nummer.

Så beställer du hjälpkorten
Personal inom VGR beställer materialet via Marknadsplatsen, länk dit finns längst ner på denna sida. Sök på VKV eller använd artikelnumret VGR16009.

Privata vårdgivare beställer materialet via Arkitektkopia, länk dit finns längst ner på denna sida.

Undrar du hur hjälpkorten ser ut inuti?
För att visa hur hjälpkorten ser ut inuti och vilka kontaktuppgifter som finns med i dem har vi skapat PDF-filer med bilder på hjälpkortens alla sidor. Dessa är inte tänkta att skrivas ut och användas, utan är till för att ge mer information till den som funderar på att beställa hjälpkorten.

Hjälpkort_vuxna.jpg
 
Hjälpkort_barnUnga.jpg

Här hittar du blankett för orosanmälan till Soc om barn och unga som far illa.
Blanketten kan antingen skrivas ut, eller fyllas i direkt på datorn.

Arbetar du inom Barnhälsovården? Nu har vi skapat en egen flik för BVC och med det material som är anpassat för BVC. Tryck här för att komma till BVC-fliken. 

Jobbar du inom tandvården? Nu har vi skapat en egen flik för personal inom tandvården med det material som framtagits för er verksamhet. Tryck här för att komma till tandvårds-fliken. 

Här kan du beställa material

Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV.

Marknadsplatsen

Om du arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan du beställa material på Arkitektkopia. Tryck på knappen här så hamnar du direkt in i VKV:s sida på Arkitektkopia.


VKV hos Arkitektkopia 

 


Senast uppdaterad: 2020-09-22 11:36