Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Material

På denna sida har vi samlat material som VKV tagit fram och som kan vara till hjälp för dig som arbetar inom tand- hälso- och sjukvården. En del av materialet finns som pdf:er och kan användas digitalt eller skrivas ut. Övrigt material beställs via VGR:s beställningsportal Marknadsplatsen.

Bild på tre affischer som finns att beställa från VKV på Marknadsplatsen.

UPPHOVSRÄTT

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

Formuläret Frågor om våld (FOV)

Här hittar du de formulär som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld till patienter inom hälso- och sjukvård, samt tandvård.

Projektmaterial

Letar du efter material som är framtagit inom någon av våra projekt? Du hittar projektspecifikt material under vardera projektsida. Tryck här för att komma till alla utvecklingsprojekt.

Vi måste hjälpas åt att förhindra att barn och unga far illa av
hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om kontroll
och begränsningar, barnäktenskap eller kvinnlig könsstympning. Inför det kommande sommarlovet är det extra viktigt att du är uppmärksam på barn och unga som visar tecken på utsatthet.

Vi på VKV har, i samarbete med Regionalt stödcentrum heder och Länsstyrelsen Västra Götaland, tagit fram ett informationsblad med information och viktiga länkar. 

Informationsblad: Höj din uppmärksamhet

Blankett för Orosanmälan gällande barn och unga (pdf)

Tänk på att: När du fyller i blanketten på datorn kan du inte trycka på spara. För då sparas uppgifterna i mallen så att andra kan se det. Istället får du fylla i fälten, skriva ut dokumentet och sedan stänga det utan att spara. Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i den för hand .

Vår handbok i metoden Frågor om våld (FOV) är ryggraden i våra utbildningar. Den innehåller en pedagogisk genomgång av olika typer av våld och handfasta råd för att ställa frågor om våld och möta patienter. Den har också kapitel om dokumentation och anmälan. Den riktar sig till alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården samt tandvården.

Handboken finns i två olika format:

Du kan beställa den i tryckt format. Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV eller använd artikelnummer VGR14815. Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.

Du kan också läsa handboken som pdf: Att fråga vuxna patienter om våld i nära relationer - En handbok för tand- hälso- och sjukvård i metoden Frågor om våld (FOV) och i att ställa frågor på indikation (pdf)

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial i samarbete med VKV:

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården (pdf)

VKV har tagit fram hjälpkort med information om vart patienter med erfarenhet av våld kan vända sig för vård och stöd. Det finns ett hjälpkort som riktar sig till barn och unga och ett hjälpkort som riktar sig till vuxna. Hjälpkortet för vuxna vänder sig både till den som utsätts för våld och den som utövar våld. 

Hjälpkorten kan med fördel finnas både i väntrum, där materialet är synligt och visar att ni i personalen är villiga att prata om våldet, och på toaletter, där patienten kan ta med sig materialet utan att någon ser.

Hjälpkorten är regionala. Eftersom de ska vara små nog att rymmas i en ficka så ryms inte samtliga organisationer som vi hade kunnat tipsa om. Istället har de ett urval med internetadresser och nummer.

Hjälpkort, vuxna

Hjälpkort för vuxen från VKV. Texten på finns utskriven på VKV:s hemsida.

Artikelnummer: VGR16009

Hjälpkort, barn & unga

VKV:s hjälpkort för barn och unga. Tillgänglighetsanpassning finns på sidan.

Artikelnummer: VGR14826

Så beställer du hjälpkorten

Personal inom VGR beställer materialet via Marknadsplatsen. Sök på aktuellt artikelnummer eller VKV så hittar du allt tryckmaterial som finns att beställa från oss.

Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.

Tillgänglighetsanpassning

Visningsexemplaren av hjälpkorten här på hemsidan är inte tillgänglighetsanpassade. Detta då de är menade att beställas i tryckt version. Nedan följer beskrivning av korten i textform. 

Hjälpkortet för vuxna har en blå framsida med texten: "Blir du illa behandlad av någon som står dig nära? Det finns hjälp att få". Efter det finns Västra Götalandsregionens logotyp. Baksidan är begie med svart text där det står: "Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se. Gapf - Om hedersrelaterat våld, www.gapf.se. Stödlinjen för män, telefon: 020-80 80 80, www.stodlinjenforman.se. Välj att sluta, telefon: 020-555 666, www.valjattsluta.se. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, www.nkjt.se. RFSL Stödmottagning, telefon: 020-34 13 16." Efter det finns namnet VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. 

Hjälpkortet för barn och unga har en blå framsida med texten "Får någon dig att må dåligt? Det finns hjälp att få". Efter det finns Västra Götalandsregionens logotyp. Baksidan är lila med svart text där det står "Bris, telefon: 116 111, www.bris.se. Gapf - Om hedersrelaterat våld, www.gapf.se. Ungarelationer.se, www.ungarelationer.se. Tjejjouren i Väst, www.tjejjourenivast.se. Koll på Soc, om socialtjänsten, www.kollpasoc.se. Jagvillveta.se, Om barn och ungas rättigheter, www.jagvillveta.se". Efter det finns namnet VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. 

VKV har tagit fram två affischer om våld: en om att fråga om våld och en om barn och ungas rätt att må bra och känna sig trygga.

Beställ eller skriv ut affischerna

Affischerna kan beställas i A2- eller A3-format i tåligare papper på Marknadsplatsen. Sök på VKV så kommer alla våra trycksaker upp.

Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.

Du kan också skriva ut dem själv i A3, använd då följande länkar och anpassa utskriftsformatet i din skrivare till A3.

Affisch, fråga om våld

Affisch A3, Fråga om våld (pdf)

Affisch, barn & unga

Affisch A3, "Du har rätt att må bra och känna dig trygg" (pdf)

VKV har tagit fram ett bildspel till en väntrums-TV riktad till allmänheten. Förhoppningen är att den ska snurra i många väntrum inom tand-, hälso- och sjukvården. Denna väntrums-TV vänder sig till den som själv utsätts för våld, den som utsätter någon för våld och den som lever i ett hem med barn som ser, hör eller utsätts för våld. Ladda ner powerpointen med följande länk:

Väntrums-TV: Våld i nära relationer (powerpoint)

Powerpointen är inte tillgänglighetsanpassad, då den är skapad för att spelas upp på en väntrums-TV. Om du behöver informationen tillgänglighetsanpassad på något vis så kontakta gärna oss: Kontakt VKV

Handledning och kunskapsmaterial inom tand-, hälso- och sjukvård

Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården, kunskapsmaterial

Handläggning och metod för barnhälsovården

Detta handläggningsmaterial för BHV finns dels att ladda ner som pdf nedan, dels att beställa på Marknadsplatsen. Det har artikelnummer 108353137 och finns under namnet "A4-broschyr Handläggning för BHV, barn som far illa eller riskerar att fara illa, VKV". Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.

Handläggning för barnhälsovården (BHV), Barn som far illa eller riskerar att fara illa, 2023 (pdf)

Material Habilitering & Hälsa

Arbetar du inom Habilitering & Hälsa? Här hittar du en egen flik för det material som är anpassat för Habilitering & Hälsa.

Barnhälsovården

Arbetar du inom Barnhälsovården? Här hittar du en egen flik för BHV med information och material som är anpassat för BHV

Tandvård

Arbetar du inom tandvården? Här hittar du en egen flik för personal inom tandvården med information och material som är anpassat för er verksamhet.

Här kan du beställa material

Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV.

Marknadsplatsen

Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.


Senast uppdaterad: 2024-06-03 11:11