Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om våld

Här har vi på VKV samlat information om våldsutsatthet och våldsutövande som kan vara bra att ha för dig som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården. Nedan kan du läsa kortfattat vad som finns på de olika underflikarna till sidan "Om våld".

Vad är våld?

Våld kan se ut på många olika vis. Här exemplifieras och definieras kortfattat olika slags våld.

Vad är "nära relationer"?

Begreppet "våld i nära relationer" återkommer i många texter på valdinararelationer.se. Här förklarar vi vad vi menar med uttrycket "nära relationer",.

Barn, unga och våld

Här har vi samlat texter som beskriver barns och ungas våldsutsatthet. Vi beskriver hur våld påverkar barn och unga, vilken roll tand-, hälso- och sjukvården har, samt vad du som träffar barn och unga i ditt arbete kan tänka på. Här finns också RMR:er (Regionala medicinska riktlinjer) och material riktat till barn och unga.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Här finns information  om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, den RMR (Regional medicinsk riktlinje) som finns inom området, tips på var du kan läsa mer och tillgängliga webbutbildningar.

Sexuellt våld

Här kan du läsa om vad sexuellt våld är, vilken kunskap som krävs av tand-, hälso- och sjukvårdspersonal angående sexuellt våld och hitta en RMR (Regional medicinsk riktlinje) inom området.

Psykiskt våld

Här förklarar vi vad psykiskt våld är och exemplifierar hur det kan ta sig uttryck. Det beskrivs också kortfattat hur psykiskt våld kan påverka barn och unga.

Våld och hbtq

Här kan du läsa om hur du inom tand-, hälso- och sjukvården behöver vara uppmärksam på att våld förekommer i alla slags relationer, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Du kan också läsa om vad som är specifikt för våld i hbtq-relationer. Längst ner finns en ordlista.

Dödligt våld i nära relationer

Allt våld i nära relationer är allvarligt och har svåra konsekvenser för den utsattas fysiska och psykiska hälsa. Men dödligt våld i nära relationer kan beskrivas som den yttersta eller mest extrema konsekvensen av våld i nära relationer. Det är därför viktigt att vi inom hälso- och sjukvården försöker uppdaga våldet innan det är för sent, genom att ställa rutinmässiga frågor om våld till de patienter vi möter.

Våld leder till ohälsa

Erfarenhet av våld har stora konsekvenser på människors psykiska och fysiska hälsa och leder till en mängd negativa hälsoeffekter – såväl på kort som lång sikt. Här kan du läsa om de konsekvenser som våldet kan få.

Vilka löper ökad risk för att utsättas för våld i nära relationer?

På en individnivå kan alla drabbas av våld i nära relationer. På gruppnivå är dock största delen av det våld som utövas i nära relationer riktat mot kvinnor och på gruppnivå är det män som utövar våldet. Här kan du läsa om sårbarhetsfaktorer som ger ökad risk att utsättas för våld.

Våldsutövande personer

Personer som utövar våld i nära relationer kan vara precis vem som helst, det syns inte utanpå. Vi inom tand-, hälso- och sjukvård kan aldrig förutspå vem det är som utövar våld. Fördomar kan ofta vara ett hinder för att identifiera personer med vålds- och aggressionsproblem. Därför är det viktigt att ställa rutinmässiga frågor om våldsutövning.

Film om ACE-studien

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Här kan du se en film om hans ACE-studie (Adverse childhood experiences).

Senast uppdaterad: 2022-01-10 14:44