Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tand-, hälso- och sjukvårdens roll

Tand-, hälso- och sjukvården behöver känna till barns och ungas våldsutsatthet för att våldsutsatthet kan skada barns och ungas hälsa och utveckling både kortsiktigt och långsiktigt.

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och annan kränkande behandling. I Sverige fick vi en lag redan 1979 som förbjuder alla former av våld mot barn. Trots detta blir många barn och unga dagligen utsatta för våld.

Kommittén mot barnmisshandel uppskattade 2001 att cirka 200 000 barn och unga någon gång har bevittnat våld i hemmet, oftast riktat mot mamman. Det motsvarar cirka tio procent av alla barn och ungdomar i Sverige. Fem procent har bevittnat våld många gånger. Den största riskfaktorn för att barn ska bli direkt utsatta för våld är att våldet redan pågår i familjen.

Vid oro eller misstanke om att ett barn under 18 år är utsatt för någon form av våld kontaktar du omgående socialtjänsten för en orosanmälan. I de fall då en vårdnadshavare är misstänkt förövare informeras inte vårdnadshavaren om din anmälan.

Du kan läsa mer på fliken Att anmäla till socialtjänsten – vid oro för barn.

Senast uppdaterad: 2023-05-22 11:41