Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren/våldsutövarna stöd. Genom en stark kontroll av familjemedlemmars sexualitet försöker kollektivet att bevara patriarkala och heteronormativa samhällsstrukturer som bygger på makt och underordning.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i:

 • begränsningar av livsutrymme
 • hot
 • uteslutning ur gemenskapen/kollektivet (eller hot om detta)
 • psykiskt våld
 • fysiskt våld
 • sexuellt våld
 • barnäktenskap eller tvångsäktenskap
 • kvinnlig könsstympning
 • uppmaningar om självmord och mord.

Vem kontrollerar och vem kontrolleras?

Det är främst flickors och kvinnors sexualitet som kontrolleras. Hedersrelaterat våld och förtryck kan också riktas mot någon med normbrytande sexuell läggning eller normbrytande funktion. Pojkar och unga män kan ha dubbla roller i det hedersrelaterade våldet. Det är ofta de som utövar våldet och kontrollen, men de kan också vara kontrollerade själva – både i våldsutövandet och i sitt val av partner.

Läs mer i RMR - Regional medicinsk riktlinje

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje) på ämnet: Hedersrelaterat våld och förtryck, RMR (pdf). Där kan du läsa mer om:

 • vad hedersrelaterat våld och förtryck är, samt hur det kan ta sig uttryck.
 • könsstympning av flickor och kvinnor.
 • barnäktenskap och tvångsäktenskap.
 • så kallat oskuldsintyg.

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Här kan du läsa om VKV:s nya utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Denna utbildning vänder sig till dig som är hälso- och sjukvårdspersonal eller tandvårdspersonal. Syftet är att du ska få grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt kunskap om hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens ansvar inom området.

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial i samarbete med VKV:

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården (PDF)

Socialstyrelsen har även tagit fram en broschyr som ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Att möta barn som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (PDF)

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vet att risken att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck ökar inför längre sammanhängande ledigheter. Därför har VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och Regionalt stödcentrum heder satt samman viktig information för personer och verksamheter som möter barn och unga.

Informationsbladet: Höj din uppmärksamhet inför jullovet (pdf) kan med fördel skrivas ut och sättas upp som affisch på arbetsplatsen. Ta gärna upp informationen på er verksamhets APT.

VKV har tagit fram informationsblad i bokmärkesstorlek om hedersrelaterat våld och förtryck som finns att beställa. 

Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen. Sök på VKV.

Marknadsplatsen

Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.

Hos Marknadsplatsen finns foldrarna upplagda på Regiontryckeriet och Regionservice Sisjödepån:
- Foldern Får du påverka ditt eget liv? Artikelnummer VGR14805 eller 200002350.
- Foldern Vet du vad kvinnlig könsstympning är? Artikelnummer 200002351 eller VGR14806.
- Foldern får du gifta dig med vem du vill? Artikelnummer VGR14807 eller 200002352.

Foldrarnas utseende

Foldrarna finns bara att beställa, men du kan se ett foto på framsidan nedan: 

Foto av framsidan till foldern Får du gifta dig med vem du vill?

 

Foto av framsidan till foldern Vet du vad kvinnlig könsstympning är?

 

Foto av framsidan till foldern Får du påverka ditt liv?

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje) för Hedersrelaterat våld och förtryck, RMR (PDF).

I Genväg till forskning presenteras översikter om forskning inom VKV:s uppdragsområden och med direkt relevans för praktiker. 

Genväg till forskning 11: Hedersrelaterat våld och förtryck (pdf)

Du hittar mer information om hedersrelaterat våld och förtryck på följande sidor:

Hedersförtryck.se
Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan du som personal ringa för att få råd och stöd gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. 
En handlingsplan på Regeringskansliets hemsida. 

Hedersförtryck.se, fliken Kommunikationsverktyget Våga förstå 
Ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga med kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 10:03