Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt

Glödlampor som symboliserar idéer

En del av VKV:s verksamhet är att driva utvecklingsprojekt som ska leda till förbättrade metoder och samverkan när hälso- och sjukvården samt tandvården möter patienter. Här kan du läsa om våra olika projekt, avslutade och pågående.

Enkel och Effektiv Aggressionskontroll (EEA)

I samarbete med psykolog Per Isdal, Alternativ til vold (ATV) i Norge, startade VKV år 2024 projektet Enkel och Effektiv Aggressionskontroll (EEA). Syftet med projektet är att personal utbildas i och testar verktyget EEA med patienter med dålig aggressionskontroll.

Islandsprojektet / Islandsmodellen

Under 2021 påbörjades implementeringen av Islandsprojektets samarbetsmodell ”Islandsmodellen” i Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer om detta samt om vad Islandsprojektet var och när det var igång.

SIMBA

SIMBA är ett utvecklings- och samarbetsprojekt med syftet att verksamheterna ska få en gemensam och fördjupad kunskap om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualiserat våld, våld på digitala medier, samt utveckla modeller och arbetssätt för rutinmässiga frågor om våld. Här kan du läsa mer om SIMBA.

Pappa/partner

BVC har länge ställt rutinmässiga frågor om våld till den födande föräldern. Nu startar VKV ett projekt där även pappor/partners ska få rutinmässiga frågor om våld vid enskilt samtal, när barnet är tre månader. Här kan du läsa mer om det.

Vuxenpsykiatrin

Sedan 2021 pågår ett utvecklingsprojekt där personal inom vuxenpsykiatrin i Skaraborg ska ställa frågor om våld till sina patienter.

Ungdomsmottagningarna

Sedan 2019 implementerades frågeformuläret Sexit 3.0 på samtliga ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR). I Sexit 3.0 har VKV samarbetat med Kunskapscentrum för sexuell hälsa för att inkludera VKV:s FOV - frågor om våld i Sexit frågemanual och handbok. Utbildningar sker regelbundet. Här kan du läsa med om detta projekt.

Kvinnosjukvården

Sedan 2020 pågår ett pilot-projekt inom Kvinnosjukvården i Västra Götalandsregionen på två gynmottagningar och en vårdavdelning med att rutinmässigt ställa frågor om våld till sina patienter. Här kan du läsa mer om det utvecklingsprojektet.

Christina-projektet

Christina-projektet är ett avslutat projekt. Det hade till syfte att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som upplevt/bevittnat våld. Syftet var också att dessa barn får skydd, stöd och behandling. Här kan du läsa mer om Christina-projektet.

Fråga på rutin

Projekt Fråga på rutin är ett avslutat projekt. I projektet prövade de deltagande mottagningarna att ställa frågor om våld på rutin till de patienter de mötte. Här kan du läsa mer om Fråga på rutin-projektet.

Fråga på rutin i Fyrbodal

Fyrbodal-projektet är ett avslutat projekt. Det handlade om att vårdcentraler ska uppmärksamma de psykosociala faktorernas betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. De ska särskilt fokusera på tidig upptäckt av barn som far illa och personer som utsätts för våld i nära relationer. Detta genom att ställa frågor om våld till sina patienter. Här kan du läsa mer om Fyrbodal-projektet.

Senast uppdaterad: 2024-06-04 11:24