Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Material om barn, unga och våld

Här har vi samlat material som rör barn, unga och våld. Dels finns det RMR:er (Regionala medicinska riktlinjer) för arbetet med barn och unga angående våld. Dels finns det material som riktar sig direkt till barn och unga, som handlar om våld.

RMR:er (Regionala medicinska riktlinjer)

Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning, RMR (PDF)

Barn som anhöriga, RMR (PDF)

Spädbarnsmisshandel, RMR (PDF)

Handläggning vid akuta sexuella övergrepp - barn och vuxen, RMR (PDF)

Material riktat direkt till barn och unga 

Mina rättigheter

Hemsidan Mina rättigheter är en sida om barns rättigheter, som är riktad direkt till barnen. Den är uppdelad i åldersgrupperna 2-5 år, 6-9 år, 10-13 år samt 14-18 år och texterna är därefter anpassade utifrån besökarens ålder.

Hjälpkort för barn och unga

VKV har tagit fram hjälpkort med information till patienter om stödinsatser och det finns ett hjälpkort speciellt utformat för barn och unga. Kortet är litet nog för att få plats i fickan och är tänkt att vara enkelt att plocka med sig. På fliken Material, under rubriken Hjälpkort, hittar du information om hur du beställer hjälpkorten.

Affisch för barn och unga om våldsutsatthet

VKV har tillsammans med Huskurage tagit fram en affisch om våldsutsatthet som vänder sig direkt till barn och unga. Affischen finns på åtta olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och tigrinja. Den går att skriva ut i A4 eller A3. Du hittar alla varianter av affischen på fliken Affischer om barns våldsutsatthet.


Senast uppdaterad: 2021-12-27 08:11