Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dödligt våld i nära relationer

Allt våld i nära relationer är allvarligt och har svåra konsekvenser för den utsattas fysiska och psykiska hälsa. Men dödligt våld i nära relationer kan beskrivas som den yttersta eller mest extrema konsekvensen av våld i nära relationer. Det är därför viktigt att vi inom hälso- och sjukvården försöker uppdaga våldet innan det är för sent, genom att ställa rutinmässiga frågor om våld till de patienter vi möter.

Medan våld i nära relationer är förhållandevis vanligt, är dödligt våld i nära relationer ovanligare: i Sverige räknar man med att ungefär 13 kvinnor och tre män dödas av sin partner per år. Det är vanligast att kvinnor dödas av manliga partners. När män dödas av kvinnliga partners sker oftast mordet i självförsvar eller motvåld, då kvinnorna själva utsätts för våld från partnern. Därför anses mäns våld mot kvinnor i nära relationer vara en av de största riskfaktorerna för dödligt våld i nära relationer, även när män dödas av kvinnliga partners. Ytterligare riskfaktorer är bland annat socioekonomisk utsatthet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa och tillgång till vapen hos förövaren. Dödligt våld i nära relationer förekommer också i andra typer av relationer än olikkönade och i andra typer av situationer än dem präglade av mäns våld mot kvinnor, men det är mindre vanligt.

Dödligt våld sker ofta i samband med en önskan om separation från offret, då förövaren känner att hen håller på att tappa kontrollen över sin partner och över situationen. Ökad kontroll av samt stalkning av en våldsutsatt patient som önskar eller nyligen har genomfört en separation från våldsutövaren kan därför vara viktiga varningstecken. Ett annat varningstecken kan vara om manliga förövare uttrycker suicidtankar, då män som dödar sina partners och eventuella barn också kan döda sig själva vid samma tillfälle.  Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med suicidprevention kan här ha ett viktigt fönster för prevention även av dödligt våld i nära relationer.

Du kan läsa mer om den forskning om dödligt våld som VKV bedriver på fliken Forskning - dödligt våld.

Senast uppdaterad: 2021-05-06 14:03