Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barnhälsovården

Genom att ställa frågor på rutin om våld till föräldrar har BHV-personalen en unik möjlighet att uppmärksamma barn som utsätts för våld. Här kan du läsa information som rör barnhälsovården (BHV) specifikt.

Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha bevittnat/upplevt våld mot närstående under barndomen kan ge allvarliga konsekvenser. Det kan påverka barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Det finns ett starkt samband mellan utsatthet under barndomen och ohälsa senare i vuxenlivet.

Att som barn ha bevittnat/upplevt våld mot en närstående innebär också att det finns en stark riskfaktor för att barnet själv kan utsättas för direkt fysiskt våld av en vuxen.

Metoden att fråga på rutin om våld implementerades under 2015-2017 och nu ställer alla Västra Götalandsregionens BHV-mottagningar rutinmässigt frågor om våld till alla mammor de möter. Läs mer om uppstarten under fliken Christina-projektet

Under 2023 implementerades rutiner för att att ställa rutinmässiga frågor om våld till icke födande föräldrar inom barnhälsovården i hela Västra Götalandsregionen. Läs mer om projektet under fliken Utvecklingsprojekt: Pappa/partner.

Detta handläggningsmaterial för BHV finns dels att ladda ner som pdf nedan, dels att beställa på Marknadsplatsen med artikelnummer 108353137, under namnet "A4-broschyr Handläggning för BHV, barn som far illa eller riskerar att fara illa".

Handläggning för barnhälsovården (BHV), Barn som far illa eller riskerar att fara illa (pdf)

Handläggningsmaterialet inkluderar flödesscheman för samtal med förälder, samtal/möte med barn eller förälder samt samtal med barn. Nedan finns även ett flödesschema för digitala vårdmöten med vuxna särslikt anpassar för BHV.

Flödesschema, Frågor om våld (FOV) vuxna, digitalt vårdmöte, BHV (pdf)

Det bokmärke som har tagits fram för BHV finns att beställa i tryckt format. Den går att beställa från Marknadsplatsen, sök på artikelnummer VGR5873. Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta. 

Bokmärket finns endast att beställa. Du kan se hur bokmärket ser ut på bilden nedan:

Bild på VKV:s bokmärke för barnhälsovården (BHV). På framsidan en bild på ett barn som kramar en hund samt texten

Tillgänglighetsanpassning

Ett tvåsidigt bokmärke. På ena sidan syns Västra Götalandsregionens logotyp och en mörkblå färgplatta med vit text där det står: "Alla barn har rätt till en trygg barndom" samt en bild på ett barn som håller om en hund. På andra sidan står VKV:s namn. Där finns en mörkblå färgplatta med vit text där det står: "Det tar bara en minut att göra skillnad i ett barns liv. Se barnet. Lyssna till barnet. Bekräfta barnet. Var lugn och trygg. Prata - skrik inte. Förhindra att ett barn skadas. Tro på och skydda alla barn. Det tar bara en minut att förhindra våld mot barn". Det finns också en bild på ett barn med färg i ansiktet som hen håller händerna för. 

Det finns en affisch för BHV, i formatet A3 eller A2, att ha i väntrum. Dessa beställs via Marknadsplatsen, artikelnummer: VGR17706 (A3) och VGR5688 (A2). Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta. 

Du kan också skriva ut affischen själv i A3, använd då följande länk och anpassa utskriftsformatet i din skrivare till A3.

Affisch A3, "Här frågar vi om våld i nära relationer - Barn har rätt till en uppväxt utan våld" (pdf)

Det finns föräldrafoldrar på olika språk. De går antingen att beställa tryckta via Marknadsplatsen. Privata hälso- och sjukvårdsenheter kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta. 

Det går också att öppna föräldrafoldrarna som pdf:er här:

Föräldrafolder Svenska

Föräldrafolder - svenska (pdf) 
(Observera att den nya versionen av föräldrafoldern i dagsläget endast finns på svenska och för nedladdning som pdf. Den kommer att komma i översatta versioner samt kunna beställas på Marknadsplatsen). 

Föräldrafolder Engelska

VGR-nummer VGR5566 

Föräldrafolder - engelska (PDF)

Föräldrafolder Arabiska

VGR-nummer VGR5561 

Föräldrafolder - arabiska (PDF)

Föräldrafolder Pashtu

VGR-nummer VGR5562 

Föräldrafolder - pashtu (PDF)

Föräldrafolder Persiska

VGR-nummer VGR5563 

Föräldrafolder - persiska (PDF)

Föräldrafolder Albanska

VGR-nummer VGR5564 

Föräldrafolder - albanska (PDF)

Föräldrafolder BKS, Bosniska, kroatiska, serbiska

VGR-nummer VGR5565 

Föräldrafolder - BKS, bosniska - kroatiska - serbiska (PDF)

Föräldrafolder Finska

VGR-nummer VGR5567 

Föräldrafolder - finska (PDF)

Föräldrafolder Polska

VGR-nummer VGR5568 

Föräldrafolder - polska (PDF)

Föräldrafolder Somaliska

VGR-nummer VGR5569 

Föräldrafolder - somaliska (PDF)

 

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje): Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning. Du hittar den på fliken Regionala Medicinska Riktlinjer.

Genväg till forskning är ett forskningsbaserat faktablad som ges ut av VKV. Läs gärna mer om barn och våld i Tove Corneliussens Genväg till forskning: Barn som upplever våld – konsekvenser för välmående och hälsa, Genväg till forskning. Du hittar den på fliken Genväg till forskning.

VGR Barnskyddsteam riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata.

VGR:s barnskyddsteam

Senast uppdaterad: 2024-01-15 15:04