Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sexuellt våld

Sexuellt våld är ett väldigt brett begrepp. Nedan förklaras kortfattat detta begrepp, konsekvenser av sexuellt våld, varför kunskap om detta behövs hos vårdpersonal och vem som vanligtvis utsätter eller blir utsatt för sexuellt våld. Mer djupgående information finns i länkarna nederst på sidan.

Vad är sexuellt våld?

Sexuellt våld är ett väldigt brett begrepp; det innefattar många olika handlingar och det finns inte en enad definition av begreppet. Det kan till exempel vara kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken, allt från att tafsa på någon till att tvinga någon att utföra eller bevittna olika typer av sexuella handlingar. Det kan också ske digitalt. Den grövsta och allvarligaste formen av sexuellt våld är våldtäkt.

- Olika personer upplever sexuellt våld väldigt olika. Det är du själv som kan definiera vad som är våld mot dig, säger Carina Iloson, konsult hos VKV och överläkare inom gynekologi.

Konsekvenser av sexuellt våld

Sexuellt våld ger ofta hälsokonsekvenser på lång sikt hos den utsatta. Det kan vara allt från rent kroppsliga skador till psykiskt mående och kan ta sig uttryck på olika sätt. Sexuellt våld kan vara en stressfaktor som påverkar exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, ätstörningar och missbruk av alla former. Ju närmare relation den utsatta har till den som utför våldshandlingen, desto större konsekvenser får det för hälsan. Den utsatta är inte alltid medveten om hur det sexuella våldet påverkat det övriga måendet.

Vårdpersonalen behöver kunskap

Det krävs kunskap om sexuellt våld hos tand-, hälso- och sjukvårdspersonal eftersom sexuellt våld påverkar hälsan i ett väldigt brett spektrum och ofta utan att den utsatte är medveten om den bakomliggande faktorn. Många som blivit utsatta söker inte hjälp i det akuta skeendet, utan först långt senare. Det kan bero på att den utsatta inte förstår sambandet mellan hur hen mår och våldshandlingen, eller att hen inte minns handlingen. Tand-, hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför kunskap om sexuellt våld för att kunna upptäcka när det orsakar ohälsa.

Vem utsätter och vem blir utsatt?

Sexuellt våld utövas främst av män, både i nära relationer och mot tillfälliga kontakter eller okända. Många tror att det alltid är en man som utsätter en kvinna, men sexuellt våld drabbar även andra än kvinnor. Tyvärr saknas ofta kunskap hos tand-, hälso- och sjukvårdspersonal om bemötande av män och ickebinära* som blivit utsatta för sexuellt våld, vilket gör att dessa grupper kan få svårt att söka och få korrekt hjälp.

*De som inte definierar sig som män eller kvinnor.

VKV har tagit fram en RMR (Regional medicinsk riktlinje) för: 

Handläggning vid akuta sexuella övergrepp - barn och vuxen, RMR (pdf)

I Genväg till forskning presenteras översikter om forskning inom VKV:s uppdragsområden och med direkt relevans för praktiker. Det finns två Genväg till forskning som handlar om sexuellt våld:

Genväg till forskning 2: Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp (pdf)

Genväg till forskning 12: Våld i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål (pdf)

Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar om sex mot ersättning, en om barn och unga samt en om vuxna. För mer information besök:

Hemsidan Socialstyrelsens utbildningar

 

Carina Iloson, forskare hos VKV, är kontaktperson för forskningsprojektet ”Tidig identifiering av somatiska symtom hos kvinnor som del i somatiseringssyndrom sekundärt till tidigare sexuellt trauma .” Du kan läsa mer om denna forskning och artiklar som publiceras inom den på:

Forskning – sexuella övergrepp och somatisering

Senast uppdaterad: 2021-12-22 13:34