Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till dig som möter patienter med erfarenhet av våld

Undrar du vart du som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården kan vända dig för att få stöd i ditt arbete med patienter som är våldsutsatta eller våldsutövande? Här har vi på VKV samlat ett par organisationer som du kan vända dig till och kortfattat förklarat vilken hjälp du kan få där.

Enheten mot våld i nära relationer erbjuder konsultation för personal i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon. Du som är yrkesverksam kan konsultera Kvinnofridslinjen och beställa informationsmaterial kostnadsfritt på flera språk som du kan sprida på din arbetsplats.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) och andra myndigheter.

Stödlinjen för män (020-80 80 80) är en nationell stödtelefon. Du som är yrkesverksam kan konsultera stödlinjen som riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen öppen alla dagar kl. 7–21.

Stödlinjen för transpersoner (020-55 00 00). Även du som är yrkesverksam kan konsultera stödlinjen som riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 11–19.

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg erbjuder konsultation för personal och utbildningsinsatser inom respektive geografiskt område.

PrevenTell (020-66 77 88) är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Även vårdgivare, myndigheter, organisationer eller föreningar får gärna ringa för stöd och hänvisningsråd.

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg erbjuder konsultation för personal och utbildningsinsatser inom respektive geografiskt område.

Valjattslutas sida för yrkesverksamma (020 - 555 666) erbjuder stöd för dig som är yrkesverksam och kommer i kontakt med frågor som rör relationsvåld. 

Barnahus finns i Fyrbodal, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Barnahus är ett hus där socialtjänst, polis, åklagare samt hälso- och sjukvård samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp.

Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.

Barnskyddsteamet i VGR (031 - 343 42 08) erbjuder konsultation och rådgivning till hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen, i ärenden som rör barn som far illa.

Dags att prata om har information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar. De har även sidor riktade till yrkesverksamma.

Hedersfortryck.se är hemsidan för Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60. På hemsidan hittar du även information om hur du kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck inom din verksamhet. 

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal (052 - 049 68 08) erbjuder stöd för yrkesverksamma.

PrevenTell (020-66 77 88) är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Även vårdgivare, myndigheter, organisationer eller föreningar får gärna ringa för stöd och hänvisningsråd.

NMT: Nationellt metodstöd mot prostitution och trafficking vänder sig till yrkesverksamma och ideella. De ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. Det finns både ett nationellt nummer och regionkoordinatorer att ringa.

Regionskoordinator mot prostitution och människohandel kan erbjuda praktisk konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. Regionskoordinatorerna är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Polisen har information på sin hemsida om brott i nära relationer och kan även konsulteras i frågor om brott mot våldsutsatta och barn.

Socialtjänsten kan konsulteras avidentifierat i ärenden som rör oro för barn som far illa. Se information på kommunernas hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:56