Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

VKV har ett uppdrag att utbilda all hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen. Basutbildningen är obligatorisk för all personal, medan metodubildningen är för de som ska börja ställa frågor om våld. Utbildningarna är gratis.

Våra kommande utbildningar 2020

Halvdags basutbildning, ca 3,5 timmar.

Klicka på datumet för att komma till anmälan.
20 februari 13.00 - 16.30
19 mars 13.00 - 16.30
29 april   8.30 – 12.00

 

17 september 8.30-12.00
22 oktober 13.00 - 16.30
19 november 13.00 - 16.30

Anmälan kommer upp inom kort.


Vad innehåller basutbildningen?
VKV:s basutbildning tar upp fakta om våldets prevalens och hälsoeffekter, hur personal kan upptäcka utsatta och hur ett lämpligt bemötande kan se ut, samt vilken hjälp som finns att erbjuda. Föreläsningarna tar upp både barn- och vuxenperspektiv.

  • Vad är våld? Hur yttrar sig våldet? Prevalens.
  • Våldets hälsokonsekvenser för barn och vuxna
  • Särskilt sårbara grupper
  • Varför är det så svårt att lämna/bryta upp ur en relation där våld förekommer?
  • Bemötande, Våga fråga – exempel
  • Dokumentation, skador
  • Barn som lever med våld/riskerar att fara illa; anmälningsplikt
  • Samverkan, vilken hjälp finns?
  • Filmklipp/bikupediskussioner ingår

Föreläsningar för studenter

VKV samverkar med olika lärosäten inom regionen och föreläser bl.a. för blivande läkare, socionomer, barnmorskor, psykologer, fysioterapeuter och olika sjuksköterskeutbildningar.

Webbutbildning

Utbildning om våld i nära relationer
Vill du gå en basutbildning om våld i nära relationer i din egen takt när du har möjlighet? Då finns Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) internetbaserade webbutbildning. Den består av fyra kapitel, samt ett avslutande test, och kan göras på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor
Arbetar du med att möta flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade? Då kanske Socialstyrelsens webbutbildning är något för dig. Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig som tar del av utbildningen generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande. 


Vill du veta mer om VKV:s utbildningar?
Kontakta Sara Sanzén på tel. 072 - 233 34 39 eller maila sara.sanzen@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2020-01-22 14:37