Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vilka löper ökad risk för att utsättas för våld i nära relationer?

Det finns sårbarhetsfaktorer som ger ökad risk för våldsutsatthet. På en individnivå kan alla drabbas av våld i nära relationer. Våldet förekommer i alla religioner, samhällsklasser, etniciteter och åldersgrupper. Både kvinnor och män utsätts för våld och både kvinnor och män utövar våld. På gruppnivå är dock största delen av det våld som utövas i nära relationer riktat mot kvinnor och på gruppnivå är det män som utövar våldet. Att vara kvinna är därför en sårbarhetsfaktor som ger ökad risk att utsättas för våld.

Det finns även andra sårbarhetsfaktorer som gör att vissa personer löper större risk att utsättas för våld i nära relationer och som innebär att de riskerar att få ett bristande stöd av samhället vid våldsutsatthet. Dessa sårbarhetsfaktorer är kopplade till:

  • olika diskrimineringsgrunder som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnivå och ålder.
  • livsomständigheter som till exempel missbruk, prostitution/människohandel eller att befinna sig i en asylprocess.

Flera sårbarhetsfaktorer kan samverka

Istället för att lyfta fram olika grupper som särskilt sårbara kan vi prata om att individer kan ha olika sårbarhetsfaktorer. En individ kan ha flera sårbarhetsfaktorer som samverkar med varandra och bidrar till en ökad risk för våldsutsatthet. Du kan till exempel vara kvinna, ha en funktionsnedsättning och leva i missbruk. Du kan också vara tonåring, identifiera dig som transperson och växa upp i en hederskontext. Ju fler sårbarhetsfaktorer du har, desto högre är risken att drabbas av våld i nära relationer.

Ju fler sårbarhetsfaktorer du har, desto högre är även risken att inte få tillräckligt med stöd och skydd på grund av samhällets okunskap och marginalisering. Exempelvis är det svårt att få plats på skyddat boende om du har ett aktivt missbruk. Det kan också vara svårt att hitta ett skyddat boende som är tillgänglighetsanpassat om du har en funktionsnedsättning.

Anpassad vård

Fokus behöver flyttas från sårbarhet hos gruppen/individen till samhällets ansvar att ge ett jämlikt stöd och skydd vid våldsutsatthet. Medarbetare inom tand-, hälso- och sjukvården behöver ha kännedom om att en individs sårbarhetsfaktorer kan samverka, för att kunna ge ett bra bemötande och erbjuda anpassade insatser. Samhället behöver också anpassa den vård och det skydd som ges utifrån de behov som den våldsutsatta har.

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:23