Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att hänvisa patienter vidare

Möter du patienter som är våldsutsatta eller våldsutövande och undrar vart du kan hänvisa dem vidare? På den här sidan har vi på VKV samlat kortfattad information om ett antal stödverksamheter dit du kan hänvisa dessa patienter vidare.

Nationellt

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för den som har utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Den som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Det är öppet dygnet runt, samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen kan också informera om vilken hjälp som finns på patientens hemort.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk erbjuder stödsamtal samt stöd i kontakt med myndigheter.

Stödlinjen för män (020-80 80 80) är en nationell stödtelefon som riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen för män är öppen alla dagar kl. 7–21.

Stödlinjen för transpersoner (020-55 00 00). Stödtelefonen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 11–19.

RFSL driver en stödmottagning för HBTQ-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna. Stödsamtal, telefon eller mejlkontakt. De har även stöd till transpersoner och nyanlända HBTQ-personer.

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På deras hemsida listas kvinno- och tjejjourer över hela Sverige där våldsutsatta kan få stöd och hjälp.

Unizon är riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige. På deras hemsida finns kontaktuppgifter till deras jourer listade.

Lokalt/regionalt

Enheten mot våld i nära relationer erbjuder stöd för våldsutsatta i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors. De vänder sig även till den som blivit utsatt för våldtäkt, hedersrelaterad problematik och människohandel för sexuella ändamål.

Familjerådgivning Stenungssund (vänder sig även till Tjörn och Orust) är en samtalsmottagning som arbetar för att motverka destruktiva familjerelationer.

Kriscentrum för kvinnor Göteborg erbjuder skydd och stöd för våldsutsatta.

Krismottagning Våld i nära relation Ale erbjuder stöd för våldsutsatta.

Krismottagning Våld i nära relation Kungälv erbjuder stöd för våldsutsatta.

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På deras hemsida listas kvinno- och tjejjourer över hela Sverige där våldsutsatta kan få stöd och hjälp.

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg är verksamheter som erbjuder stöd till personer som varit utsatta för våld i sin relation, för personer som vill få stöd med sin aggressivitet samt barn och ungdomar med upplevelse av våld i sin uppväxt.

Uddevalla kriscentrum erbjuder samtalsstöd för personer som utsatts för våld i nära relationer.

Socialtjänsten ger stöd och skydd till våldsutsatta och deras barn. Se respektive kommuns hemsida.

Nationellt

Valjattsluta.se (020-555 666) är en telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Råd och stöd via telefon eller mejlkontakt.

PrevenTell (020-66 77 88) är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.

Lokalt/regionalt

Kriscentrum för män Göteborg är en mottagning som är till för män som har problem i nära relationer.

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg är verksamheter som utövat våld i nära relation.

Socialtjänsten erbjuder stöd till våldsutövande. Se respektive kommuns hemsida.

Nationellt

1000 Möjligheter är en stiftelse som driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

BRIS har dels telefon, mejl och chatt för barn, dels stöd via telefon för vuxna angående oro för barn. 

Dags att prata om har information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar.

Jagvillveta.se (Brottsoffermyndigheten) har åldersanpassad information om barn (4−17 år) som är utsatta för brott. 

Maskrosbarn har en chatt för ungdomar som har det jobbigt hemma, vars förälder har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter ungdomen för våld.

RFSL driver en stödmottagning för HBTQ-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Stödsamtal, telefon eller mejlkontakt. De har även en ungdomschatt, Pegasuschatten, samt stöd till transpersoner och nyanlända HBTQ-personer.

Tjejjourenvast.se är en ideell förening vars huvudverksamhet är nätbaserat stöd med jour via chatt, mejl och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej.

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15−20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. De har också en chatt.

Umo.se, ungdomsmottagning på nätet, är en hemsida för unga om sex, hälsa och relationer. Här finns adresser till alla ungdomsmottagningar. På youmo.se finns ungdomsmottagningen på nätet på många olika språk.

Lokalt/regionalt

Bojen Göteborg erbjuder stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna som upplevt våld i hemmet. I samarbete med Göteborgs Stad.

Tjejjourenvast.se är en ideell förening vars huvudverksamhet är nätbaserat stöd med jour via chatt, mejl och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej.

Ung Utsatt - sexuella övergrepp. Till Ung Utsatt kan du vända dig om du har frågor kring sexuella övergrepp och om du har blivit utsatt för övergrepp.

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg är verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar med upplevelse av våld i sin uppväxt.

Nationellt

Hedersförtryck.se - Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. På deras hemsida listas verksamheter där personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan få hjälp.

Kärleken är fri - mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en ideell, sekulär och partipolitiskt obunden organisation. GAPF vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld och förtryck. De har stödchatt och juridisk rådgivning.

Lokalt/regionalt

Resursteam Heder Göteborg finns i fyra stadsdelar i Göteborg. Hit kan den vända sig som är eller känner någon som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det går att vara anonym. Teamen är mobila och kan möta personer på olika platser i staden.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal (052-049 68 08) vänder sig till personer mellan 10–26 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Resurscentrum Heder Skaraborg (020-70 07 07 eller rch.skaraborg@skovde.se) erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Även personer som jobbar i Skaraborg och möter utsatta för hederrelaterat förtryck och/eller våld i sitt yrke kan vända sig till Resurscerntrum Heder för att bolla olika frågor, få hjälp med en riskbedömning eller hjälp att samverka. 

Regionalt stödcentrum heder* erbjuder stöd för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Även yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer är välkomna.

*Göteborg stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Tjärns kommun, Stenungssunds kommun, Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun och Kungälvs kommun.

Nationellt

PrevenTell (020-66 77 88) är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.

Stodefterovergrepp.se drivs av föreningen Storasyster och här finns en sammanställning över en mängd olika verksamheter som erbjuder hjälp efter sexuella övergrepp.

Lokalt/regionalt

Sexualmedicinskt centrum Pilen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning men även ungdomar upp till och med 22 år med ett utpräglat sexuellt risktagande, något som är associerat med psykisk ohälsa, missbruk och sexuella övergrepp. De tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen.

Sexualmedicinskt centrum – Västra Götalandsregionen vänder sig bland annat till personer med överdriven sexuell lust (till exempel stor upptagenhet i porrkonsumtion, tvångsmässiga sexuella kontakter) och sexualitet som skadar en själv och/eller andra.

Ung Utsatt - sexuella övergrepp. Till Ung Utsatt kan du vända dig om du har frågor kring sexuella övergrepp och om du har blivit utsatt för övergrepp.

Nationellt

Talita hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål.

Lokalt/regionalt

Mikamottagningen i Göteborg vänder sig till den som har fått ersättning för sex eller skadat sig med sex. Till dem kan man komma med sina funderingar och samtala om sin situation.

Mikamottagningen i Borås vänder sig till den som har fått ersättning för sex, skadat sig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Till dem kan man komma med sina funderingar och samtala om sin situation.

Sexualmedicinskt centrum Pilen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning men även ungdomar upp till och med 22 år med ett utpräglat sexuellt risktagande, något som är associerat med psykisk ohälsa, missbruk och sexuella övergrepp. De tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen.

Nationellt

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon som även riktar sig till närstående till kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 

Stödlinjen för män (020-80 80 80) är en nationell stödtelefon som riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående är välkomna att ringa. Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 7–21.

Stödlinjen för transpersoner (020-55 00 00). Stödtelefonen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående är välkomna att ringa. Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 11–19.

Lokalt

Flera kvinno- och tjejjourer erbjuder hjälp och stöd för anhöriga både digitalt och på lokal nivå. På riksorganisationernas hemsidor listas jourer över hela Sverige: ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Unizon 

1177 har patientinformation om våld i nära relationer.

Brottsofferjouren.se är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet som ger stöd till brottsoffer, vittnen till brott och deras anhöriga.

Polisen har information på sin hemsida om brott i nära relationer, även lättläst och på flera språk.

Stöd för personal inom tand-, hälso- och sjukvården

Undrar du vart du som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården kan vända dig för att få stöd i ditt arbete med patienter som är våldsutsatta eller våldutövande? Här har vi på VKV samlat ett par organisationer som du kan vända dig till och kortfattat förklarat vilken hjälp du kan få där.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 10:48