Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tand-, hälso- & sjukvård

Den här fliken vänder sig till dig som arbetar inom tand-, hälso- och sjukvården. Här hittar du information om: att fråga om våld, vad våld är och hur det yttrar sig, att anmäla, att dokumentera, utbildning och material. Du hittar också information specifikt riktad till dig som jobbar på vårdcentral och rehab, BVC alternativt inom tandvården.

VKV

VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, ansvarar för delar av denna hemsida och har skapat alla texter här för tand- hälso- och sjukvården. Under fliken VKV hittar du VKV:s forskning, utbildningar, utvecklingsprojekt, material, kontaktuppgifter och mycket mer.

Att fråga om våld

Här finns information om att fråga om våld: varför tand-, hälso- och sjukvården ska ställa frågor om våld, hur själva frågandet kan gå till - såväl för frågor till vuxna som till barn och unga - och slutligen tips på vart du kan hänvisa våldsutsatta eller våldsutövande patienter.

Om våld

Här har vi på VKV samlat information om våldsutsatthet och våldsutövande som kan vara bra att ha för dig som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården. Du kan bland annat läsa om fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot barn och unga, och mycket mer.

Att anmäla

Här kan du läsa om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa, hur anmälan till socialtjänsten går till, möjligheten att göra polisanmälan parallellt med orosanmälan samt sekretessgenombrott för att förhindra allvarligt våld i nära relationer.

Att dokumentera

Det är viktigt att du som tand-, hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar det som framkommer i samtal med och i undersökning av patienten. Här kan du läsa om vad som ska dokumenteras och vad som är viktigt att tänka på när du dokumenterar.

Utbildning

VKV utbildar bland annat om våld i nära relationer och i att fråga patienter om våld. Tryck här för att ta dig vidare till sidan för VKV:s utbildningar.

Material

VKV har tagit fram en mängd olika material - inom specifika projekt och allmänt inom tand-, hälso- och sjukvård. Tryck här för att ta dig vidare till VKV:s sida om material.

Vårdcentraler och rehab

Den här sidan är till för dig som arbetar på vårdcentral eller rehabverksamhet inom Västra Götalandsregionen, och ska ställa frågor om våld till dina patienter. Här hittar du datum för utbildningar, information om implementeringen och material att använda.

Barnhälsovården

Genom att ställa rutinmässiga frågor om våld till föräldrar har BHV-personalen en unik möjlighet att uppmärksamma barn som utsätts för våld. Här kan du läsa information som rör BHV specifikt.

Tandvård

Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för våld. Här hittar du information som riktar sig specifikt till tandvården.

Habilitering & Hälsa

Den här sidan är till för dig som arbetar inom Habilitering & Hälsa och ska ställa frågor om våld till dina patienter. Här hittar du bakgrundsinformation till arbetet med att ni ställer rutinmässiga frågor om våld till era patienter, information om utbildningsinsatser och material som du kan använda.


Senast uppdaterad: 2022-01-10 14:43