Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Våld leder till ohälsa

Erfarenhet av våld har stora konsekvenser på människors psykiska och fysiska hälsa och leder till en mängd negativa hälsoeffekter – såväl på kort som lång sikt.

Både människor som har utsatts för våld och människor som har utsatt någon för våld kan må mycket dåligt. De kan söka hjälp hos tand-, hälso- och sjukvården för en mängd olika symtom. Det är därför viktigt att vårdpersonal har kunskap om våld och olika symtom som kan vara orsakade av patienters erfarenhet av våld.

Det är vanligt att en patient som har varit utsatt för våld och/eller utsatt någon för våld söker vård för symtom som huvudvärk, sömnproblem, magont, mag- och tarmproblem, bröstsmärtor samt annan smärta och värk i kroppen. Personen kan också söka för ökad psykisk ohälsa, ångest och ökad nedstämdhet. Dessa symtom, som är vanliga konsekvenser av erfarenhet av våld, försöker en del patienter dämpa genom en ökad konsumtion av alkohol eller droger. Många lider så pass mycket av sina erfarenheter av våld att de har tankar på, eller gör, suicidförsök.

Det händer ofta att personer som utsatts för eller utövat våld söker hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom som varken patient eller personal sätter i samband med eventuell erfarenhet av våld. Om tand-, hälso- och sjukvården har kunskap om våld i nära relationer och ställer rutinmässiga frågor om våld möjliggörs ett adekvat och konsekvent bemötande samt rätt skydd, stöd och behandling.

Sexuellt våld har som annat våld effekter på hälsan både på kort och lång sikt. Utsatthet i unga år kan ta sig uttryck i oro, ångest och depressioner långt upp i vuxenlivet, som i sin tur kan resultera i ökad konsumtion av alkohol och andra droger.

Återkommande smärta och andra fysiska symtom kan vara en konsekvens av sexuellt våld när andra medicinska orsaker inte hittas till dessa symtom.

Våldets hälsoeffekter på barn

Våldsutsatthet i barndomen kan ha negativa hälsoeffekter ända upp i vuxen ålder. På den här sidan beskriver vi våldets hälsoeffekter på barn och menar då barn 0–12 år.

Våldets hälsoeffekter på unga

På den här sidan beskriver vi våldets hälsoeffekter på unga och menar då personer mellan 13 och 24 år. Det är den åldersgruppen som besöker våra ungdomsmottagningar och det är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld.

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:23