Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är våld mot barn?

På den här sidan beskriver vi vad våld mot barn kan vara och då menar vi alla barn upp till 18 år. Våld mot barn är när ett barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar. Det kan också vara att vuxna av olika anledningar inte förmår tillgodose barnets grundläggande behov och därför försummar barnet.

Fysiskt våld mot barn kan till exempel vara att barnet blir draget i håret eller örat eller på andra sätt blir slaget. Allvarliga former av fysiskt våld kan vara att barnet blir sparkat, bränt eller skållat, klämt över strupen eller halsen, slaget med tillhygge, hotat eller skadat av kniv eller skjutvapen.

Sexuella övergrepp kan vara att någon exempelvis kysser, tar på barnets kropp eller utsätter barnet för andra sexuella handlingar. Det kan också vara att någon tar eller sprider avklädda bilder på barnet eller tvingar barnet att se på när någon annan visar upp sin kropp. Sexuella övergrepp mot barn kan också ske digitalt.

Psykiskt våld mot barn innebär att utsätta barnet för hot, nedvärderande omdömen, förolämpningar, kontroll, ständigt kritisera eller avisa. Psykiskt våld inkluderar även exkludering, isolering och brist på möjligheter till fysiskt och psykisk utveckling.

Latent våld är det underliggande hot om våld som gör att ett barn skräms till att agera på ett visst sätt för att undvika våld eller för att skydda en närstående från våld. I fall där barn vägrar umgänge med en förälder kan det handla om latent våld och därför bör varje sådant fall utredas noggrant. Latent våld är svårt att upptäcka och bevisa, eftersom det handlar om en känsla eller stämning i rummet, men det kan påverka barn mycket negativt. Latent våld är en variant av psykiskt våld.

Försummelse är när ett barn återkommande inte får sina grundläggande behov tillgodosedda och på så sätt far illa. Vårdnadshavarna är kanske oförmögna att se och ta hand om barnet på grund av exempelvis egen våldsutsatthet, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. Fysisk försummelse kan vara att inte få tillräckligt med mat, att inte få sin hygien skött eller att barnet utsätts för bristande tillsyn. Om den fysiska försummelsen är återkommande kan det innebära stora hälsorisker för barnet. Känslomässig försummelse är när barnet inte får sina känslomässiga signaler och behov lyssnade på och tillgodosedda. Vårdnadshavaren förmår inte vara en källa för trygghet och stöd, vilket kan leda till en otrygg anknytning som kan skada barnets förmåga att känna tillit och bygga relationer. Det kan också orsaka låg självkänsla och en känsla av att inte vara värd att bli älskad.

Bevittna/uppleva våld:Att som barn växa upp med att bevittna/uppleva våld mot en omsorgsperson eller annan närstående är en allvarlig form av psykiskt våld mot barnet och kan ge reaktioner hos barnet på samma sätt som om barnet själv direkt utsätts för fysiskt våld. Att utöva våld i nära relationer som bevittnas av barnet är en brottslig handling, Barnfridsbrott, enligt Brottsbalken kapitel 4.

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV): Det kan uttryckas i fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller social kontroll. Kontrollen och det psykiska våldet kan också ske digitalt. Det som skiljer HRV från annat våld i nära relationer är att det ofta finns ett kollektiv bakom den/de som utövar våldet. Våldet sker för att uppehålla familjens/gruppens heder. HRV har sin grund i kön, makt, kontroll, sexualitet och kulturella föreställningar. Du kan läsa mer på fliken Hedersrelaterat våld och förtryck.

Digitalt våld är det psykiska eller sexuella våld som sker via mobiltelefon, platta eller dator. Det kan handla om allt från kränkningar på sociala medier och kontrollerande sms till dickpics och grooming eller andra sexuella övergrepp. Grooming är när en vuxen person kontaktar barn på nätet och utger sig för att vara jämnårig för att skapa kontakt. Den vuxna ger komplimanger och det byggs upp en relation som oftast leder till att barnet luras att ställa upp på avklädda bilder. Dessa bilder används sedan för att kunna tvinga barnet att utföra allt grövre sexuella handlingar mot sig själv inför kameran. Barn och unga tänker oftast inte att det är våld de är utsatta för förrän det är för sent och det väcker mycket skam. Det är därför extra viktigt att ställa frågor om det som händer i deras digitala liv.


Senast uppdaterad: 2021-10-13 15:11