Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt - Kvinnosjukvården

Sedan 2020 pågår ett pilot-projekt inom Kvinnosjukvården i Västra Götalandsregionen på två gynmottagningar och en vårdavdelning med att rutinmässigt ställa frågor om våld till sina patienter.

Projektet inleddes då företrädare från VKV bjöds in till ledningsgruppen för kvinnosjukvården på Sahlgrenska 2018, i syfte att vara ett verksamhetsstöd för dem eftersom de var redo att börja rutinmässigt ställa frågor om våld till sina patienter.

På grund om omorganisationer och pandemi kom pilot-projektet att utvecklas till ett regionalt övergripande projekt där en vårdavdelning (avdelning 68 - Sahlgrenska universitetssjukhuset) och två gynmottagningar (Kungälv, Sjukhusen Väster och Skövde-Lidköping, Skaraborgs sjukhus) kom att utgöra deltagande verksamheter.

Under 2020 utbildades all personal med baskunskap och metodkunskap i olika omgångar för att rutinmässigt ställa frågor om våld enligt frågeformuläret FOV. Efter detta har VKV följt upp verksamheterna genom att stötta och lyssna in utmaningar och ge stöd i arbetet med att implementera ett nytt arbetssätt.

VKV ser att Kvinnosjukvården är ett prioriterat verksamhetsområde att rutinmässigt ställa frågor om våld inom. Detta då verksamheten vänder sig specifikt till kvinnor och att kvinnor är särskilt utsatta för våld i nära relationer. Dessutom finns starka samband mellan konsekvenser av våld mot kvinnor och de symptom/orsaker som kvinnor söker vård för inom kvinnosjukvården. Genom att rutinmässigt ställa frågor om våld till patienter inom Kvinnosjukvården kan fler med erfarenhet av våld identifieras samt erbjudas stöd och behandling. Onödigt lidande undviks hos patienten och rätt diagnos kan ställas genom att hälso- och sjukvården tidigt identifierar patienter där våldsutsatthet är en bakomliggande orsak till den ohälsa som patienter söker för. Risken för att patienter skickas runt i vården minimeras då, samt rätt stöd och behandling kan fokuseras tidigare.

Under hösten 2021 påbörjades en utvärdering av projektet. Förutom att utvärdera arbetet med att rutinmässigt ställa frågor, omfattar utvärderingen även patienters erfarenhet av prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt medverkan i kommersiell sexuell exploatering. Utvärderingen beräknas bli klar slutet av våren 2022.

Vill du veta mer?

Vid frågor om projektet kontakta projektledare Disa Hansson. Mejl: disa.hansson@vgregion.se Telefon: 070-060 03 96.

Forskning – fråga om våld inom kvinnosjukvård

Här kan du läsa mer om ett utvärderingsprojektet som VKV genomför om att fråga på rutin om kvinnors erfarenhet av våld när de söker kvinnosjukvård. Studiens övergripande vetenskapliga syfte att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals attityder till samt erfarenheter och upplevelser av att ställa frågor om våld på rutin till kvinnor som söker kvinnosjukvård.

Senast uppdaterad: 2021-12-22 14:19