Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – fråga om våld inom kvinnosjukvård

Ett utvärderingsprojekt om att fråga på rutin om kvinnors erfarenhet av våld när de söker kvinnosjukvård. Studiens övergripande vetenskapliga syfte att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals attityder till samt erfarenheter och upplevelser av att ställa frågor om våld på rutin till kvinnor som söker kvinnosjukvård. Syftet är även att kartlägga i vilken utsträckning kvinnor som söker kvinnosjukvård uppger erfarenhet av våldsutsatthet. Kartläggningen innefattar våldsutsatthet i samband med sex mot ersättning och kommersiell sexuell exploatering.

Projektet består av tre delstudier:

Delstudie I är en enkätstudie riktad till patienter som söker kvinnosjukvård. Studien genomförs med enkäten (FOV forskning) som utgår ifrån FOV vuxna. Enkäten består även av frågor om sex mot ersättning och kommersiell sexuell exploatering.

Delstudie II är en enkätstudie riktad till personal som rutinmässigt ställer frågor om våld.

Delstudie III är en kvalitativ fokusgruppsintervjustudie riktad till personal som rutinmässigt ställer frågor om våld.

Startdatum är hösten 2021.

Vill du veta mer om forskningsprojektet?

Du kan läsa mer om forksningsprojektet på Researchweb: Fråga på rutin inom Kvinnosjukvården

Forskare och kontaktperson 

Ansvarig forskare och kontaktperson forskning:Anna Hall. Mejl. anna.hall@socwork.gu.se Telefon: 070 - 242 41 22

Kontaktperson VKV: Disa Hansson. Mejl: disa.hansson@vgregion.se Telefon: 070 - 060 03 96 

Övrig forskare i projektet: Karin Örmon. Mejl: Karin.ormon@vgregion.se Telefon: 072 - 534 16 79

Senast uppdaterad: 2021-10-12 13:32