Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – fråga om våld inom kvinnosjukvård

Projektet Att ställa rutinmässiga frågor om våld inom kvinnosjukvården pågick under åren 2020–2021. Det innefattade två gynekologimottagningar och en gynekologiavdelning på tre sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Syftet med projektet var att fler patienter inom kvinnosjukvården med erfarenhet av våld ska identifieras och ges rätt stöd och behandling utifrån våldserfarenheter. Utvärderingen visar att det finns en samstämmighet vad gäller forskningsdeltagarnas syn på hälso- och sjukvårdens ansvar att upptäcka kvinnor som upplever eller utsätts för våld. Det finns även samstämmighet om att ställa rutinmässiga frågor om våld ses generellt som en lämplig metod för detta. Vad gäller personalens upplevelse av att ställa rutinmässiga frågor om våld beskrivs frågemetoden (FOV) kunna ge stöd och struktur till frågandet.

Resultatet av utvärderingen visar på en hög grad av våldsutsatthet bland de patienter som söker kvinnosjukvården. Närmare en tredjedel av de som besvarat enkäten uppger att de varit utsatta för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld av närstående. Utvärderingen visar på vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal inom kvinnosjukvården ges goda förutsättningar att kunna ställa rutinmässiga frågor om våld till sina patienter. Inte minst med tanke på den höga grad av våldsutsatthet som framkommit i patientenkäten. De huvudsakliga faktorerna som påverkar implementering av metoden är möjlighet att avsätta tid för frågandet, stöd från chef och kollegor och tydliga rutiner.

Utvärderingen

Attityder erfarenheter och upplevelser rörande frågor om våld. Ett utvärderingsprojekt om att fråga på rutin om kvinnors erfarenhet av våld när de söker kvinnosjukvård (pdf)

Forskare och kontaktperson 

Ansvarig forskare:Anna Hall. Mejl. anna.hall@socwork.gu.se Telefon: 070-242 41 22.

Övrig forskare i projektet: Karin Örmon. Mejl: Karin.ormon@vgregion.se Telefon: 0790-99 04 81.

Utvecklingsprojekt - Kvinnosjukvården

Här kan du läsa mer om det pilot-projekt som pågår sedan 2020 inom Kvinnosjukvården i Västra Götalandsregionen på två gynmottagningar och en vårdavdelning med att rutinmässigt ställa frågor om våld till sina patienter.

Senast uppdaterad: 2024-07-01 14:53