Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt - pappa/partner

Mellan 2020–2021 pågick ett projekt där frågor om våld ställdes till icke födande föräldrar inom barnhälsovården i Vara, Lidköping (Guldvingen) samt Tibro. Det var barnhälsovårdssjuksköterskorna inom de tre verksamheterna som ställde frågorna om våld till icke födande föräldrar på barnavårdscentralen vid enskilt föräldrasamtal när barnet var 3 månader. Projektet var ett samarbete mellan VKV och Central Barnhälsovård.

Sedan 2017 ställs rutinmässiga frågor om våld till alla mammor inom barnhälsovården. Syftet med projektet var att även ställa rutinmässiga frågor om våld till icke födande föräldrar som besökte vårdcentralerna i Vara, Lidköping (Guldvingen) och Tibro. Syftet var också att kunna identifiera barn som upplevt eller utsatts för våld samt föräldrar som utsatts för eller utövat våld.

Medverkande personal genomförde en basutbildning om våld i nära relationer och en metodutbildning om att rutinmässigt ställa frågor om våld. Projektledaren genomförde även en utbildning om män med vålds- och aggressionsproblematik samt en repetition om frågemodellen som VKV har utvecklat. Frågor om våld ställdes med frågeformuläret Frågor om våld (FOV) vuxna. Till sin hjälp för att fråga icke födande föräldrar om våld fanns framtaget material i form av: rutin för handläggning, affischer, handbok om våld samt material att dela ut till pappa/partner.

Projektet utvärderades och rapporten ”Självklart och naturligt” var klar till årsskiftet 2021–2022. Under 2022 påbörjades planering av breddimplementering om att ställa rutinmässiga frågor om våld till icke födande föräldrar inom barnhälsovården i hela Västra Götalandsregionen. Under 2023 pågår implementeringen och efter november kommer alla 208 barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen ställa rutinmässiga frågor till barnets födande och icke födande föräldrar.

Vill du veta mer?

Vid frågor om implementeringen kontakta projektledare Jennie Malm Georgson. Mejl: jennie.georgson@vgregion.se Telefon: 072-184 82 33.

Senast uppdaterad: 2023-04-06 11:34