Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

UM-projektet

Under åren 2017-2018 prövade ungdomsmottagningarna i Södra Älvsborg och Södra Bohuslän att rutinmässigt ställa frågor om våld till unga.

Personal på ungdomsmottagningar har stor möjlighet och ett ansvar att uppmärksamma unga som är utsatta för våld, för att ge stöd till dem samt att beakta anmälningsskyldigheten till socialtjänsten vid misstanke om att barn under 18 år far illa. Det är viktigt att personalen på ungdomsmottagningen kan ge stöd, att de har kunskap och medvetenhet kring frågor om våld. Det kan göras genom att rutinmässigt ge information om och ställa frågor om våld, men också genom att ha olika former av information som möter unga när de kommer till mottagningen.

Syftet med projektet var:

  • Att synliggöra och uppmärksamma målgruppen unga som utsatts för våld, unga som utövat våld samt de som under sin uppväxt bevittnat/upplevt våld.
  • Att öka kunskap och kompetens inom verksamheterna och därigenom utveckla stöd och rutiner som ökar möjligheter för verksamheterna att identifiera unga med erfarenhet av våld för att kunna ge skydd, stöd och behandling.
  • Att öka samverkan med socialtjänsten.


Utvärdering pågår av ungas upplevelse av att få svara på frågor om våld på ungdomsmottagningen.

Sedan 2019 implementeras frågeformuläret Sexit 3.0 på samtliga ungdomsmottagningar i VGR. I Sexit 3.0 har VKV samarbetat med Kunskapscentrum för sexuell hälsa för att inkludera frågor om våld i formuläret och handboken. Utbildningar sker regelbundet.

Sexit på SRHR.se

Har du frågor om UM-projektet?

Kontakta Carina Eliason på mejl carina.eliason@vgregion.se eller telefon 070 - 547 52 70.

Här kan du ladda ner allt material från UM-projektet. Materialet är lösenordskyddat, vänd dig till närmaste chef för kod.

Material UM - filer

Nu har pilotprojektet utvärderats, av Vedrana Vejzovic och Karin Örmon.

Utvärdering: Att rutinmässigt ställa frågor till ungdomar/unga vuxna om erfarenheter av våld (PDF)

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:14