Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt - Ungdomsmottagningarna

Sedan 2019 implementeras frågeformuläret Sexit 3.0 på samtliga ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR). I Sexit 3.0 har VKV samarbetat med Kunskapscentrum för sexuell hälsa för att inkludera VKV:s FOV - frågor om våld i Sexit frågemanual och handbok. Utbildningar sker regelbundet.

Under 2016 påbörjade VKV ett pilotprojekt inom ungdomsmottagningarna i Södra Älvsborg och Södra Bohuslän. Projektet handlade om att rutinmässigt ställa frågor om våld till de ungdomar och unga vuxna som besökte ungdomsmottagningarna. Detta utifrån VKV:s FOV unga.

Personal på ungdomsmottagningar har stora möjligheter, men även ett ansvar, att uppmärksamma ungdomar och unga vuxna som har erfarenheter av våld på olika sätt. Personalen har även ansvar att ge stöd samt att beakta anmälningsskyldigheten till socialtjänsten vid misstanke om att barn under 18 år far illa. Det är viktigt att personalen på ungdomsmottagningen har kunskap och medvetenhet kring frågor om våld. Det kan göras genom att rutinmässigt ge information om och ställa frågor om våld. Också genom att ha olika former av information som möter ungdomar och unga vuxna när de kommer till mottagningen.

Syftet med projektet var:

  • Att synliggöra och uppmärksamma målgruppen ungdomar och unga vuxna som utsatts för våld, utövat våld samt de som under sin uppväxt bevittnat/upplevt våld.
  • Att öka kunskap och kompetens inom verksamheterna. Därigenom kan stöd och rutiner utvecklas som ökar möjligheterna för verksamheterna att identifiera ungdomar och unga vuxna med erfarenhet av våld.
  • Att öka samverkan med socialtjänsten.

Projektet och samarbetet med ungdomsmottagningarna pågick 2016-2018 och har utvärderats. Efter projektets slut beslutades, i ett samarbete med Kunskapscentrum om sexuell hälsa, att inkludera VKV:s FOV unga med frågor om sexuellt risktagande enligt Sexit, skulle genomföras.

Sexit på SRHR.se

Vill du veta mer?

Kontakta Carina Eliason. Mejl: carina.eliason@vgregion.se Telefon: 070-547 52 70.

Senast uppdaterad: 2024-06-03 11:52