Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Islandsprojektet

När barn bevittnar eller utsätts för våld i familjen riskerar de att inte få ett adekvat bemötande av berörda myndigheter. De riskerar att inte få det skydd, stöd och behandling som de har behov av och rätt att få. Det är viktigt att tidiga insatser riktas till alla i familjen - förövare, våldsutsatta vuxna och barn. Därför är det viktigt att berörda myndigheter samarbetar och samverkar så tidigt som möjligt.

Efter en akut våldshändelse i en familj är det många olika samhällsinstanser som ska samarbeta på en operativ nivå. Polis, åklagare, socialtjänst, socialjour samt hälso- och sjukvård kan alla vara inblandade. Islandsprojektet startade 2015 med syftet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuserades i projektet på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn.

Målgruppen för projektet var våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld samt våldsutövare – i området SDF Askim/Frölunda/Högsbo i Göteborg och västra Göteborg.

Vill du veta mer om Islandsprojektet?

Du kan hitta information om hur Islandsprojektet varit uppbyggt, syftet och målen med projektet, medverkande verksamheter och liknande i PDF:en "Islandsprojektet - en beskrivning av projektets bakgrund och framtagande samt verksamheternas erfarenheter". Tryck här så öppnas den i en ny flik.

Du kan även bläddra igenom VKV:s powerpoint där Islandsprojektet presenteras. Tryck här så öppnas powerpointen i en ny flik idin webbläsare.

Du kan också läsa i Islandsprojektets projektplan, tryck här så öppnas den i en ny flik. 

Om du har frågor om Islandsprojektet kan du kontakta Carina Eliason, områdeschef på mejlen carina.eliason@vgregion.se .

Nedan finner du checklistor framtagna inom Islandsprojektet för jourcentral, socialjour, socialtjänst, polisen och vårdcentral. Tryck på länken så öppnas PDF:en i en ny länk.

Checklista jourcentral allmän

Checklista polisen allmän (För alla poliser)

Checklista polisen (För projektverksamheten i Askim/Frölunda/Högsbo samt västra Göteborg)

Checklista socialjour allmän

Checklista socialtjänst allmän

Checklista vårdcentral allmän

Inom Islandsprojektet har en mängd olika material arbetats fram. I fliken ovan finns checklistor för olika yrken. Nedan finns en lathund om samtal med barn och en film med tillhörande checklista om skadedokumentation.

Lathund för samtal med barn

VKV har inom Islandsprojektet skapat en lathund för samtal med barn i akuta krissituationer och utsatta situationer. Tryck här så öppnas den PDF:en i en ny flik.

Barnfoldrar

Det finns tre barnfoldrar inom Islandsprojektet som riktar sig till barn i olika åldrar. De används i samtal med barn vid en akut våldshändelse och lämnas därefter till barnet. Tryck här för att komma till sidan där du kan läsa mer information om foldrarna och hur du kan beställa dem.

Två filmer om skadedokumentation - med tillhörande checklista

Inom Islandsprojektet har två filmer tagits fram om skadedokumentaiton.

Det finns en kortare film (3,25 minuter) som visar hur man utför en skadedokumentation. Syftet med filmen är att läkaren ska se filmen före mötet med utsatta barn och vuxna. Precis under filmen finns en länk till en kompletterande checklista för läkaren.  Tryck här för att se den kortare filmen och tryck här för att komma till checklistan

Det finns även en längre film (11,15 minuter) som är skapad inom Islandsprojektet. I den längre varianten finns samma filmmaterial som i den korta filmen gällande sakdedokumentation, samt information om Islandsprojektet och intervjuer med polis, åklagare, socialtjänst och rättsläkare.  Tryck här för att se den längre filmen. 

Senast uppdaterad: 2020-09-28 11:32