Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt - Fråga på rutin

Under hösten 2018 beslutade Närhälsans ledning om en breddimplementering av Fråga på rutin-projektet för samtliga vårdcentraler och rehabmottagningar. Privata vårdcentraler och rehabmottagningar bjöds in att delta i implementeringen.

2013 - 2015 genomfördes ett projekt Fråga på rutin av VKV tillsammans med ett antal vårdcentraler, BVC, rehabiliteringsmottagningar och tvärprofessionella bedömningsteam.

Projektets syfte var att stärka hälso- och sjukvården avseende att rutinmässigt ställa frågor om våld i mötet med patienter.

Regionfullmäktige beslutade 2018-04-10 att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer samt att de verksamheter som arbetar med hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå en utbildning om att rutinmässigt fråga om våld.

Sedan 2019 pågår en breddimplementering av Fråga på rutinprojektet. Vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalen utbildas fortlöpande i steg 1 basutbildning och steg 2 metodutbildning. Avstämningar med ledningssystem sker varje termin.

Vill du veta mer?

Kontakta Ann Wolmar, projektledare. Telefon: 072-745 16 46. Mejl: ann.wolmar@vgregion.se 

Fråga på rutin-projektet har avslutats och en utvärdering har presenterats:

Nu har vi kommit över tröskeln, Utvärdering av ett projekt kring att fråga rutinmässigt om våld inom hälso- och sjukvård, PDF 

Senast uppdaterad: 2021-12-21 16:08