Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Utvecklingsprojekt - Fråga på rutin

Projekt Fråga på rutin är ett avslutat projekt. I projektet prövade de deltagande mottagningarna att rutinmässigt ställa frågor om våld till de patienter de mötte.

Syfte

Projektets syfte är att synliggöra och uppmärksamma vuxna och barn som utsätts för våld, vuxna som utövar våld samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Ett annat syfte är att öka kunskapen och kompetensen inom de verksamheter som deltar i projektet och därigenom utveckla stöd och rutiner som ökar verksamheternas möjligheter att identifiera och hjälpa vuxna/barn inom området våld i nära relationer till adekvat stöd, skydd och behandling.

Hur gick projektet till?

Deltagande verksamheter ställde frågor om våld i nära relationer på rutin till sina mammor/patienter. BVC ställde frågor om våld på rutin till mammor. På VC frågade läkare, sjuksköterskor, kuratorer/psykologer, rehabkoordinatorer patienter som bland annat varit sjukskrivna mer än fyra veckor, sökte för skador, psykisk ohälsa eller en diffus smärtproblematik.

Projektet genomfördes av VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, tillsammans med ett antal BVC, rehabiliteringsmottagningar för vuxna, tvärprofessionella bedömningsteam, vårdcentraler samt en rehabiliteringsmottagning för barn.

Fråga på rutin-projektet har avslutats och en utvärdering har presenterats:

Nu har vi kommit över tröskeln, Utvärdering av ett projekt kring att fråga rutinmässigt om våld inom hälso- och sjukvård, PDF 

Vill du veta mer?

Vid frågor om Fråga om våld på rutin-projektet, kontakta Ann Wolmar på mejl ann.wolmar@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-09-16 08:57