Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – sexuella övergrepp och somatisering

Projektets titel är ”Tidig identifiering av somatiska symtom hos kvinnor som del i somatiseringssyndrom sekundärt till tidigare sexuellt trauma”. Projektet avser att påvisa faktorer som tidigare kan identifiera tillståndet somatisering, kroppsliga symtom utan att någon medicinsk förklaring går att finna.

Resultatet av projektet avser att tidigare identifiera tillståndet somatisering, för att minimera lidandet för patienten, underlätta arbetet för klinikern samt minimera kostnaderna för samhället vid omhändertagandet av denna patientgrupp.

Startdatum 2020-02-04.

Projektet består av flera delstudier.

Delstudie 1

En kartläggning av forskningsfältet, vad gäller volym, innehåll och karaktär hos tidigare forskning, för att ge en överblick över aktuell kunskap om sambanden mellan symtom hos kvinnor med somatiseringssyndrom och tidigare sexuella trauma. Denna kunskap kan hjälpa läkare att tidigt identifiera symtom som del i ett somatiseringssyndrom, som i kombination med en specifik händelse i en persons historia kan möjliggöra tidig diagnos av somatiseringssyndrom och därmed ett förbättrat omhändertagande av denna patientgrupp. Tidig diagnos kan minska både personligt lidande och samhällsresurser. Riktade åtgärder och behandlingar kan då komma in tidigare i processen.

Symptoms within somatization after sexual abuse among women: A scoping review
Carina I, Möller A, Sundfeldt K, Bernhardsson S (2021) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia

Delstudie 2

Syftar till att utforska samband mellan sökorsaker/symtom, aktuellt hälsotillstånd och förekomsten av tidigare sexuellt trauma, kopplat till somatisering, hos kvinnor som söker vård på gynekologiska mottagningar inom Västra Götaland.

Delstudie 3

Syftar till att identifiera aktuellt kunskapsläge angående somatiseringssyndrom bland läkare på regionens akutmottagningar som handlägger patienter som söker för akuta somatiska symtom. Samt att se om erfarenhet eller kön har någon inverkan på kunskapsläget.

Delstudie 4

En intervjustudie med avsikt att utforska och beskriva upplevelser av vårdprocessen bland kvinnor som sökt vård för somatiska symtom och fått diagnosen somatiseringssyndrom.

Vill du veta mer om forskningsprojektet?

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på:

Researchweb: Tidig identifiering av somatiska symtom hos kvinnor som del i somatiseringssyndrom sekundärt till tidigare sexuellt trauma

Forskare och kontaktperson

Kontaktperson för forskningsprojektet är: Carina Iloson. Mejl: carina.iloson@vgregion.se Telefon: 070-082 21 31.

I forskningsprojektet är även följande forskare involverade: Susanne Bernhardsson, Anna Möller och Karin Sundfeldt. Projektet bedrivs i samarbete FoUII samt Masthugget Gynekologi och Obstetrikmottagning.

 

Senast uppdaterad: 2021-12-29 15:18