Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016

Forskare i projektet är : Viveka Enander, Gunilla Krantz, Henrik Lysell och Karin Örmon.

Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män, vilket kan bidra till att sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett förebyggande arbete.

Avsikten är att identifiera eventuella brister i samverkan och rapportering mellan myndigheter och organisationer, såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende, socialtjänst. Avsikten är även att undersöka närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet. Dessutom ska förövares och närstående till förövares uppfattning och förståelse av det inträffade undersökas.

Inkluderat i ovanstående ingår även att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000-2016.

Kontaktperson till projektet är Viveka Enander, tel. 070-713 14 44 och mail viveka.enander@socwork.gu.se .

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:16