Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Islandsprojektet / Islandsmodellen

Under 2021 implementerades Islandmodellen i Göteborgs stad. Under 2022 implementerades även modellen i Mölndal. Islandsmodellen är en samarbetsmodell mellan polis, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvården vid akuta våldshändelser i familjer med barn under 18 år. Polismyndigheten Väst och Regionfullmäktige VGR har fattat beslut om att implementera Islandsmodellen i hela Västra Götaland. Dialog och planering pågår i flera delar av regionen.

När barn bevittnar eller utsätts för våld i familjen riskerar de att inte fångas upp av berörda myndigheter. De riskerar att inte få det skydd, stöd och behandling som de har behov av och rätt att få. Det är viktigt att tidiga insatser riktas till alla i familjen - våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat/upplevt våld och även till de personer som utövat våld. Därför är det viktigt att berörda myndigheter samarbetar och samverkar så tidigt som möjligt.

Efter en akut våldshändelse i en familj är det många olika samhällsinstanser som ska samarbeta på en operativ nivå. Polis, åklagare, socialtjänst, socialjour samt hälso- och sjukvård kan alla vara inblandade. Islandsprojektet startade 2015 i Göteborg med syftet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuserades i projektet på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Islandsmodellen togs fram inom ramen för Islandsprojektet 2015-2019.

Samarbetsmodellen ”Islandsmodellen” prövades operativt år 2017-2019 och projektet avslutades med en konferens i mars 2020 där projektets utvärdering presenterades.

Du kan hitta information om hur Islandsprojektet varit uppbyggt, syftet och målen med projektet, medverkande verksamheter och liknande i Islandsprojektet - en beskrivning av projektets bakgrund och framtagande samt verksamheternas erfarenheter, (PDF) 

Du kan även läsa mer i den powerpoint som använts för att presentera Islandsprojektet: Presentation, Islandsprojektet, (PDF)

Du kan också läsa Islandsprojektets projektplan (PDF) samt en engelsk variant av den: Islandsprojektet, Presentation of The Iceland Project, engelska (PDF)

Om du har frågor om Islandsprojektet kan du kontakta Carina Eliason, områdeschef på mejlen carina.eliason@vgregion.se .

Nedan finner du checklistor framtagna inom Islandsprojektet för jourcentral, socialjour, socialtjänst, polisen och vårdcentral. Tryck på länken så öppnas PDF:en i en ny länk.

Checklista polisen Islandsmodellen (pdf)

Checklista jourcentral Islandsmodellen (pdf)

Checklista socialjour Islandsmodellen (pdf)

Checklista socialtjänst Islandsmodellen (pdf)

Checklista vårdcentral Islandsmodellen (pdf)

Checklista, Närakuten, Östra sjukhuset, Islandsmodellen (pdf)

Upphovsrätt 

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

Inom Islandsprojektet har en mängd olika material arbetats fram. I fliken ovan finns checklistor för olika yrken. Nedan finns en lathund om samtal med barn och en film med tillhörande checklista om skadedokumentation.

Lathund för samtal med barn

VKV har inom Islandsprojektet skapat: 

Lathund, Samtal med barn i akuta krissituationer, Islandsmodellen, VKV (PDF)

Barnfoldrar

Det finns tre barnfoldrar inom Islandsprojektet som riktar sig till barn i olika åldrar. De används i samtal med barn vid en akut våldshändelse och lämnas därefter till barnet. Du kan läsa mer information om foldrarna och hur du kan beställa dem på fliken Till barnen.

Två filmer om skadedokumentation - med tillhörande checklista

Inom Islandsprojektet har två filmer tagits fram om skadedokumentation.

Det finns en kortare film (3,25 minuter) som visar hur man utför en skadedokumentation. Syftet med filmen är att läkaren ska se filmen före mötet med utsatta barn och vuxna. Precis under filmen finns en länk till en kompletterande checklista för läkaren.  

Filmen Så skadedokumenterar du - kort instruktion för Islandsprojektet

Checklista vid skadedokumentation, Islandsmodellen (PDF)

Det finns även en längre film (11,15 minuter) som är skapad inom Islandsprojektet. I den längre varianten finns samma filmmaterial som i den korta filmen gällande skadedokumentation, samt information om Islandsprojektet och intervjuer med polis, åklagare, socialtjänst och rättsläkare.

Filmen Skadedokumentation Islandsprojektet lång version

Upphovsrätt

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

Senast uppdaterad: 2024-06-13 09:34