Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – frågor om våld (FOV) barn

Studiens syfte är att undersöka i vilken grad frågemodellen Frågor om våld (FOV) implementerats och används för att öka möjligheten att upptäcka barn och ungdomar som bevittnat/upplevt och/eller utsatts för våld. Syftet är också att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att rutinmässigt ställa, och barns och ungdomars upplevelser av att besvara, frågor om våld, samt vilket våld som identifieras när frågemodellen används.

Utvärderingen visar att frågemodellen kan användas för att identifiera våldserfarenheter hos barn, ungdomar och medföljande patienter. Frågorna om våld till barn och ungdomar fungerar bra ur personalens perspektiv. Frågeformulären upplevs vara välformulerade och lätta att använda, och barnen upplevs förstå frågorna. Barnens och ungdomarnas svar på de utvärderande frågorna stödjer ett rutinmässigt frågande om våld som metod.

Utvärderingen

Identifiera våldserfarenheter hos barn och unga - En utvärdering om implementering av att fråga på rutin om våld samt identifiering av våldsutsatthet inom BUP, BUM och en vårdcentral med uppdrag inom ungas psykiska hälsa (pdf)

Senast uppdaterad: 2024-06-04 10:41