Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – validering av formulär

Validering av formuläret FOV – Frågor om Våld. Studiens övergripande vetenskapliga syfte är att validera de frågor om våld som finns beskrivna i frågeformuläret FOV – Frågor om våld. Valideringen avser att bedöma hur tillförlitligt formuläret är för att fånga individers erfarenhet av våld i nära relationer. Målet är därmed att utveckla och använda ett formulär som mäter det som det avser att mäta; våld i nära relationer.

Valideringen innefattar kognitiva intervjuer med patienter som söker vård på en utvald vårdcentral i Göteborg. Målet med de kognitiva intervjuerna är att fråga individer om hur de uppfattar och upplever frågeformuläret. Experter kopplade till lärosäten och kompetenscentrum bedömer relevansen av frågorna i formuläret genom Content Validity Index. Test-retest genomförs på utvald vårdenhet.

Startdatum våren 2021.

Rapport

Rapporten är färdig:

Validering av frågeformuläret FOV – frågor om våld till vuxna, 2021 (PDF)

Vill du veta mer om forskningsprojektet?

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på:

Researchweb: Validering av formuläret FOV- Frågor om Våld

Forskare och kontaktperson 

Ansvarig forskare och kontaktperson för forskningsprojektet är: Karin Örmon. Mejl: Karin.ormon@vgregion.se Telefon: 072-534 16 79.

Senast uppdaterad: 2022-06-13 15:07