Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – FOV validering vuxen

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, har sedan 2014 utvecklat frågeformuläret FOV – Frågor om våld.

VKV har validerat ett frågeformulär som kan användas i hälso- och sjukvård och tandvård för att ställa frågor om våld på rutin. Formuläret består av sju frågor och berör förutom erfarenhet av våld, även våldsutövande. Genom att använda oss av både Content Validity Index (CVI) och kognitiva intervjuer har vi strävat efter att undersöka FOV – Frågor om våld (vuxen) relevans och tillförlitlighet.

De kognitiva intervjuerna samt CVI visar tydligt på att frågorna i FOV – Frågor om våld (vuxen), uppfattas som högst relevanta. Intervjuerna visar också att frågorna har hög tillförlitlighet då respondenterna generellt uppfattade frågorna på ett liknande sätt. Flera respondenter i intervjuerna framhåller att de anser det viktigt att frågorna ställs och att våldsutsatthet uppmärksammas.

Rapport

Rapporten är färdig:

Validering av frågeformuläret FOV – frågor om våld till vuxna, 2021 (PDF)

Vill du veta mer om forskningsprojektet?

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på:

Researchweb: Validering av formuläret FOV- Frågor om Våld

Forskare och kontaktperson 

Ansvarig forskare och kontaktperson för forskningsprojektet är: Karin Örmon. Mejl: karin.ormon@vgregion.se Telefon: 072-534 16 79.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 09:39