Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning - validering FOV barn

Just nu pågår ett forskningsprojekt vars syfte är att utveckla ett tillförlitligt, relevant och användbart bildmaterial (frågor om våld (FOV) barn). Materialet ska bidra till att identifiera våldsutsatthet och våldsutövande bland barn från 4–12 års ålder som söker hälso- och sjukvård.

Materialet består av information (ingress), bilder och bildtext som är tänkt att användas när hälso-och sjukvårdspersonalen ställer frågor på rutin om våld till barnen. Materialets tillförlitligt, relevans och användbarhet kommer att undersökas i två faser. Den första fasen påbörjades i februari 2024 och är pågående. Denna fas involverar en panel av forskare och praktiker som på olika sätt har gedigna kunskaper om barns erfarenheter av våld och/eller att ställa frågor om våld till barn. Panelen kommer att delta i olika datainsamlingstillfällen för att värdera relevansen och tillförlitligheten av ingressen, bilder och bildtexter i FOV barn. Utefter panelens kommentarer och synpunkter kommer FOV barn materialet att revideras.

När fas ett är avslutad och ett reviderat bildmaterial med ingress, bilder och bildtext utarbetats, kommer fas två att påbörjas. I denna fas kommer det reviderade FOV barn materialet att presenteras för barn i olika åldersgrupper för att undersöka dess relevans, tillförlitlighet och användbarhet bland barnen. Denna fas beräknas påbörjas under slutet av hösten 2024/våren 2025.

Vill du veta mer om FOV barn?

Du kan läsa mer om FOV barn på:

Forskning – frågor om våld (FOV) barn

Forskare och kontaktperson 

Ansvarig forskare och kontaktperson för forskningsprojektet är: Solveig Lövestad. Mejl: solveig.lovestad@gu.se Telefon: 076-618 65 26

Senast uppdaterad: 2024-06-04 11:05