Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Före du frågar barn och unga om våld

Före du frågar barn och unga om våld finns det en del information som du behöver förmedla, dels i lokalerna och dels muntligt i samtalet. Läs mer om detta nedan.

Information i väntrum och övriga lokaler

Informera i väntrummet om att ni ställer frågar om våld till alla, använd synliga affischer. Vi på VKV har tagit fram affischer för att informera patienten om att frågor om våld ställs inom er verksamhet. Dessa beställs via Marknadsplatsen om du är anställd inom VGR eller via mejl till VKV om du arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen. Mejla då till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Ha information om stöd och resurser för våld i nära relationer tillgängligt på olika platser inom verksamheten. Det visar att det finns hjälp att för dem med erfarenhet av våld. Informationen bör finnas i väntrum, behandlingsrum och på toaletterna (där patienten kan läsa och ta med sig materialet utan att någon ser). VKV har också tagit fram hjälpkort för barn och unga med kontaktuppgifter, som kan placeras ut. Information om var och hur hjälpkorten beställs finns också på på fliken Material, under rubriken Hjälpkort.

I början av samtalet

Informera barn och eventuellt medföl­jande förälder/vårdnadshavare om att frågor om våld kommer att ställas. När barnet kommer tillsammans med förälder/vårdnadshavare kan du inleda besöket med alla i rummet. Sedan kan för­älder/vårdnadshavare lämna rummet för att istället slå sig ner i väntrummet eller annat behandlingsrum och fylla i formuläret Frågor om våld (FOV) för vuxna. Det är viktigt att barnet får höra från förälder/vårdnadsha­vare att det är okej att träffa dig enskilt. Bemöt vid behov frågor och funderingar.

Information om anmälningsplikten

Berätta för barnet om din anmälningsplik­t. I mötet med barn och unga är ofta bemötandet avgörande för att kunna berätta om eventuell våldsut­satthet. En empatisk, aktivt lyssnande och inte dö­mande hållning är en förutsättning för att närma sig svåra frågor. Bekräfta och visa att du tror på barnets berättelse. Var noga med att använda formuleringar utifrån barnets ålder och mognad samt försäkra dig om att barnet har förstått frågan eller informationen.

Senast uppdaterad: 2022-01-25 15:03