Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varför ställa frågor om våld?

Varför är det så viktigt att personal inom tand-, hälso- och sjukvården ställer frågor om våld? Vilken roll har personalen i att upptäcka och bemöta utsatthet? Det får du svar på i denna text.

Hos tand-, hälso- och sjukvården kan folk söka hjälp både om de utsatts för våld alternativt bevittnat/upplevt våld under sin barndom och om de själva utövat våld. De kan söka för symtom som huvudvärk, magont, psykisk ohälsa, mag- och tarmproblem, bröstsmärtor med mera. Det är inte alltid tydligt för patienten att det finns ett samband mellan måendet och våldet.

Om tand-, hälso- och sjukvården saknar kunskap om våld i nära relationer och inte ställer rutinmässiga frågor om våld riskerar vi att dessa patienter frekvent söker tand-, hälso- och sjukvård utan att de får ett adekvat bemötande, rätt stöd och behandling. Personer med erfarenhet av våld i nära relationer är inte alltid medvetna om att deras symtom på ohälsa har en koppling till våldsutsatthet eller våldsutövande. Därför måste de få frågor om våld och bli informerade om våldets konsekvenser för den psykiska och fysiska ohälsan.

Våld ökar risken för ohälsa på kort och lång sikt

Barn, unga och vuxna som utsatts för olika former av våld samt barn och unga som bevittnat/upplevt våld under sin barndom löper stor risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, i anslutning till våldet och/eller senare i livet. I många fall har dessa personer kontakt med verksamheter inom tand-, hälso- och sjukvården. Barn och unga som bevittnat/upplevt våld under sin uppväxt löper även stor risk att själva utsättas för direkt våld.

Frågor om våld leder till rätt insatser

Personer som utsatts för eller utövat våld söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom. I många fall kommer varken personalen eller patienten själv till insikt om grunden till patientens ohälsa. Hälsokonsekvenser av våld både kan och ska förebyggas. Genom att ställa rutinmässiga frågor om våld har tand-, hälso- och sjukvården stora möjligheter att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare i ett så tidigt skede som möjligt. När personer med erfarenhet av våld vågar berätta kan adekvata insatser erbjudas i form av skydd, stöd och behandling för våldsutsatta. De som berättar att de utsatt någon för våld kan också erbjudas olika insatser.

Att personal inom hälso- och sjukvården ska utbildas inom våld och att ställa frågor om våld är ett beslut som kommer från Regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fattade i april 2018 ett beslut om att all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland ska gå en basutbildning om våld i nära relationer. Regionfullmäktige fattade samtidigt beslut om att den personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå en metodutbildning om att rutinmässigt ställa frågor om våld till patienter. Uppdraget gavs av hälso- och sjukvårdsdirektören till VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:18