Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Efter frågor om våld till barn och unga

Nedan kan du läsa det du behöver veta efter att du ställt frågorna om våld till barn och unga.

Återkoppling till förälder/vårdnadshavare

Ge en kort återkoppling till föräldrar/vårdnadshavare om samtalet med barnet. Här får du göra en bedömning om vad som är lämpligt att återge. Om det finns misstanke om brott mot barn och en för­älder/vårdnadshavare är misstänkt ska inte återkopp­ling ske till föräldrar. Du kan läsa mer om detta i  Handbok om våld i nära relationer (PDF), i kapitel 5.

Anmäl vid behov

Gör en orosanmälan till socialtjänsten om det är aktuellt. Om det framkommer våld eller försummelse mot barn under 18 år är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Det räcker att en oro eller misstanke har väckts hos dig utifrån det bar­net har berättat. Även när någon under 18 år berättar om att ha ut­övat våld ska en anmälan göras. Om du är osäker, konsultera socialtjänsten.

Du kan läsa mer om anmälan till socialtjänsten och hotta blanketten för orosanmälan gällande barn och unga på fliken Att anmäla till socialtjänsten – vid oro för barn.

Gör eventuellt också en polisanmälan. Vid misstanke om brott har du möjlighet att göra en polisanmälan. Vid osäkerhet rådgör med dina kolle­gor, chef eller konsultera avidentifierat polis eller åklagare. För mer infor­mation, läs på fliken Att göra en polisanmälan.

Dokumentation

Dokumentera det som framkommit i journal. För mer information om dokumentation, se följande länkar:

Senast uppdaterad: 2021-03-29 15:17