Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åldersanpassning vid frågor om våld till barn och unga

Du behöver anpassa hur frågor om våld ställs till barn och unga beroende på deras ålder. Nedan kan du läsa om hur du kan göra med lite yngre respektive lite äldre barn/ungdomar.

4‒12 ÅR

För de yngsta barnen har en bildbok tagits fram som stöd för samtalet och den finns i två delar: "Frågor om våld Frågemodell A"  för barn i åldrarna 4-7 år och "Frågor om våld Frågemodell B" för barn i i åldrarna 8-12 år. Led barnet genom frågorna samt förklara frågorna utifrån barnets ålder och mognad. Var aktiv i samtalet och ge barnet stöd i att svara. In­led varje fråga med en introducerande generalisering kopplad till vad frågan gäller. Fortsätt sedan med frå­gan.

Exempel: "Jag träffar många barn och en del barn kan berätta att de har sett mamma, pappa eller någon annan bli slagen, knuffad eller sparkad. Har du sett någon bli slagen?"

13‒18 ÅR

Barn och unga i åldern 13–18 år kan använda formuläret "FOV unga" och fylla i det enskilt. Sedan pratar ni om svaren till­sammans. Ibland kan du behöva leda barnet/ungdomen genom frågorna, gör så som det känns bäst för den du frågar.

Exempel: "Nu kan du fylla i frågorna på egen hand. Jag finns här om du har några funderingar eller om det är något du inte förstår. Om du vill kan vi gå igenom frågorna och fylla i tillsammans."

Svar på frågorna

Prata om svaren tillsammans. Det ska vara ett samtal där du bemöter barnet/ungdomen utifrån hens svar och berättelse. Bekräfta och visa att du lyssnar och tar det barnet/ungdomen säger på allvar. Hur du följer upp samtalet beror på vad som framkommer i samtalet, exempelvis om barnet/ungdomen har tidigare erfarenhet av att själv utsättas för våld, är våldsutsatt i nuläget, har sett en förälder/vårdnadshavare utsättas för våld och så vidare.

Du kan läsa hur du kan följa upp samtalen i dessa och flera situationer i Handbok om våld i nära relationer (PDF), kapitel 4.

Senast uppdaterad: 2021-12-08 13:37