Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att fråga barn och unga om våld

Tand-, hälso- och sjukvården har både en möjlighet och ett ansvar att fånga upp barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. För att samtala med barn om våld behöver du som vårdgivare vara en trygg vuxen som tydligt tar ansvar för samtalet. Det är också viktigt att ha respekt för den utsatthet som det kan innebära för barnet att berätta om våldet.

På den här fliken och dess underflikar kan du läsa om vad du bör tänka på när du frågar barn och unga om våld – till exempel huruvida andra vuxna ska närvara, hur informationen anpassas efter barnets ålder och vilka åtgärder som kan behövas efteråt.

Mer information om samtal med barn om våld finns i  Handbok om våld i nära relationer (pdf). Där kan du också läsa fler exempel på hur frågorna kan ställas och förslag på uppföljning beroende på vilken våldsutsatthet barnet har upplevt.

Anpassade frågeformulär

Det finns fler olika slags FOV:ar (Formulär för frågor om våld) som kan användas för barn och unga. Du hittar alla varianter av FOV:arna på: Formuläret Frågor om våld (FOV).

  • FOV för de yngsta barnen 4-12 år har en bildbok tagits fram som stöd för samtalet, inkl information till dig som ska fråga
  • Information till dig som ska fråga barn 4-12 år med hjälp av formulär
  • FOV barn 4-12 år, frågeformulär med illustrationer
  • FOV barn 4-12 år, frågeformulär utan illustrationer
  • "FOV unga" som är ett frågeformulär för att ställa frågor om våld till unga, i åldrarna 13-18 år.
  • "FOV bildsatt barn och unga" som är ett bildstöd som främst har målgruppen barn och unga som har en kognitiv funktionsnedsättning eller som inte kan det svenska språket så bra.

Före du frågar barn och unga om våld

Före du frågar barn och unga om våld finns det en del information som du behöver förmedla, dels i lokalerna och dels muntligt i samtalet. Läs mer om detta här.

Enskilda samtal med barn och unga

Här kan du läsa om vikten av att samtala ensam med barn och unga när frågor om våld ställs, hur du kan göra om tolk behövs och vad förälder/vårdnadshavare kan göra under tiden.

Senast uppdaterad: 2024-05-20 11:03