Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Formuläret Frågor om våld (FOV)

Här kan du ladda ner de olika formulär som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld i nära relationer. Du hittar också de flödesscheman som du kan använda när du ställer frågor med formuläret Frågor om våld (FOV). Du kan också läsa mer om hur FOV:arna togs fram.

Du kan läsa mer om att fråga barn, unga och vuxna om våld på VKV:s flikar Att fråga om våld. Där finns också information om varför vi inom vården ska ställa frågor om våld och tips på vart du kan hänvisa personer som är våldsutsatta eller våldsutövande.

Flikarna Att fråga om våld

Formuläret Frågor om Våld (FOV) finns i flera varianter. Här hittar du det som riktar sig till personer över 18 år, och som också finns översatt.

Frågor om Våld (FOV) vuxna är ett validerat formulär. Att det är validerat betyder att det är vetenskapligt testat och har befunnits mäta det som det avser att mäta, det vill säga att identifiera våld i nära relationer.

VKV har tagit fram översättningar av formuläret Frågor om våld (FOV) för vuxna på tolv språk.

FOV vuxna (frågor om våld), svenska (pdf)  

FOV vuxna (frågor om våld), albanska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), arabiska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), BKS, bosniska-kroatiska-serbiska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), dari, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), engelska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), persiska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), polska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), somaliska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), sorani, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), spanska, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), tigrinja, (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), turkiska, (pdf)

Korta patientmöten

Vi rekommenderar formuläret FOV vuxna med sju frågor (se ovan) då det fångar en bred omfattning av våld, men i verksamheter med kortare patientmöten kan FOV vuxna (frågor om våld) kort version med fyra frågor användas.

Följdfrågor ska alltid ställas vid utfall av våld, oavsett vilket formulär som används. Men det är av särskilt stor vikt när frågorna ställs utifrån FOV vuxna - kort version.

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, svenska (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, arabiska (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, dari (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, engelska (pdf) 

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, somaliska (pdf)

FOV vuxna (frågor om våld), kort version, tigrinja (pdf) 

Formuläret Frågor om Våld (FOV) finns i flera varianter, bland annat utifrån ålder. Här finns FOV:en för unga, i åldrarna 13-18 år.

FOV unga (frågor om våld), svenska, (pdf)

VKV har reviderat frågeformuläret Frågor om våld (FOV) barn.
FOV barn används för att ställa frågor på rutin om våld till barn i åldrarna 4-12 år i olika verksamheter. Frågeformuläret består av sju frågor och finns i tre olika utföranden. För de yngre barnen finns en bildbok med illustrerade frågor. För de äldre barnen finns formulär med eller utan illustrationer.

-FOV barn, bildbok (pdf) inkl information till dig som ska fråga
Du kan beställa bildboken i tryckt format.
Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen, sök på VKV eller använd artikelnummer VGR12050.  
Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan kostnadsfritt bli kund på Marknadsplatsen och därefter beställa material. Mejla till regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se för hjälp med detta.


-Information till dig som ska fråga (pdf) med hjälp av frågeformulär 
-FOV barn, frågeformulär med illustrationer (pdf)
-FOV barn, frågeformulär utan illustrationer (pdf) 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om varför det är viktigt att fråga barn och unga om våld samt vad man ska tänka på inför, under och efter samtalet på:

Att fråga barn och unga om våld

Du kan läsa mer om vårt SIMBA-projekt på:

Utvecklingsprojekt - SIMBA

Tillsammans med Habilitering & Hälsa samt DART har VKV tagit fram frågeformulär med bildstöd. De finns i tre olika varianter: en för barn och unga, en för vuxna samt en för vuxna på enklare språk.

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna (pdf)

Tänk på att skriva ut dubbelsidigt och i färg!

Översatta Frågor om Våld (FOV) med bildstöd

VKV har tagit fram översättningar på fem språk av de tre filerna ovan:

Barn och unga

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, tigrinja (pdf)

Vuxna

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, tigrinja (pdf)

Vuxna - enkelt språk

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, tigrinja (pdf)

Här hittar du tre flödesscheman för frågor om våld (FOV): en att använda till vuxna, en att använda till barn och unga samt en att använda vid digitala nybesök.

Flödesschema frågor om våld (FOV) vuxna (pdf)

Flödesschema frågor om våld (FOV) barn, unga och medföljande förälder (pdf)

Flödesschema frågor om våld (FOV) vuxna, digitalt vårdmöte (pdf)

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Projektet har letts av Kunskapscentrum om Sexuell Hälsa, och VKV har medverkat i arbetet. Läs mer om Sexit här!

Sexit består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Du kan läsa mer om metoden och materialet i länken ovan.

Sexit frågeformulär (PDF)

Sexit Handbok (PDF)

 

VKV:s frågeformulär Frågor om våld (FOV) finns även i en forskningsversion. Frågorna är validerade och utgår från formuläret Frågor om våld (FOV) vuxna. 

Planerar du ett forskningsprojekt, en utvärdering eller ska du kanske skriva en uppsats och är intresserad av att använda vårt formulär för forskning? Kontakta forskningsledare Karin Örmon på mejl karin.ormon@vgregion.se

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har sedan 2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV – Frågor om våld, som används inom regionens hälso- och sjukvård och tandvård, för att ställa rutinmässiga frågor om våld till patienter. En viktig aspekt är att det frågeformulär som används är relevant och tillförlitligt och mäter det som det avser att mäta – att identifiera våld i nära relationer.

I denna rapport presenteras den valideringsstudie som har genomförts under 2021 för att säkra validiteten av frågeformuläret för vuxna, FOV – Frågor om våld. Valideringen består av två delar: kognitiva intervjuer och ”content validity index” (CVI).

Validering av frågeformuläret FOV – Frågor om våld till vuxna (pdf)

VKV har sedan 2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV - frågor om våld. Genom nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har frågeformuläret utvärderats och utvecklats. 

Målet har varit att utveckla ett frågeformulär som kan användas kliniskt och i VKV:s forskningsprojekt. För de kliniska verksamheterna har det varit viktigt att FOV är lätthanterligt, och inte för omfattande. Samtidigt är det viktigt att frågeformulär som används för att identifiera erfarenhet av våld är tillförlitligt. I den här sammanställningen jämförs FOV med andra mätinstrument för att identifiera utsatthet för våld bland vuxna såväl som barn och ungdomar. Skriven av Solveig Lövestad, PHD Medical Science.

FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna och andra mätinstrument - en jämförande analys, 2020 (pdf)

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) utvärderat och utvecklat ett kliniskt frågeformulär: Frågor om Våld (FOV). Syftet har varit att utveckla ett frågeformulär som ger möjlighet att samtala om eventuella våldserfarenheter samt identifiera personer med våldserfarenheter. Genom åren har FOV utvecklats till att kunna användas för att identifiera erfarenhet av våld från 4 års ålder och i olika vårdkontexter.

I denna historik kan du läsa en beskrivning av hur VKV har utvecklat frågeformuläret Frågor om våld (FOV) under flera års tid till de versioner som används idag.

FOV, Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär, 2020 (pdf)

Upphovsrätt och VKV:s material

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

FOV (frågor om våld) vuxna samt unga på svenska är tillgänglighetsanpassade. Kontakta regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se om du är intresserad av FOV för barn eller frågeformulär med bildstöd. 

Senast uppdaterad: 2023-05-09 09:53