Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Formuläret Frågor om våld (FOV)

Här kan du ladda ner de olika formulär som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld i nära relationer. Du hittar också de flödesscheman som du kan använda när du ställer frågor med formuläret Frågor om våld (FOV). Du kan också läsa mer om hur FOV:arna togs fram.

Du kan läsa mer om att fråga barn, unga och vuxna om våld på VKV:s flikar Att fråga om våld. Där finns också information om varför vi inom vården ska ställa frågor om våld och tips på vart du kan hänvisa personer som är våldsutsatta eller våldsutövande.

Flikarna Att fråga om våld

Formuläret Frågor om Våld (FOV) finns i flera varianter, bland annat utifrån ålder. Här finns FOV:en för unga, i åldrarna 13-18 år.

FOV unga (frågor om våld), svenska, PDF

VKV har även utvecklat modellen kring Frågor om våld (FOV) för att kunna användas för rutinmässiga frågor om våld till barn. För de yngsta barnen har en bildbok tagits fram som stöd för samtalet och den finns i två delar: "Frågor om våld Frågemodell A"  för barn i åldrarna 4-7 år och "Frågor om våld Frågemodell B" för barn i åldrarna 8-12 år.

Frågor om våld - Frågemodell A (PDF)
Riktar sig till barn i åldrarna 4-7 år. 

Frågor om våld - Frågemodell B (PDF)
Riktar sig till barn i åldrarna 8-12 år.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om varför det är viktigt att fråga barn och unga om våld samt vad man ska tänka på inför, under och efter samtalet på:

Att fråga barn och unga om våld

Du kan läsa mer om vårt pågående SIMBA-projekt på:

Utvecklingsprojekt - SIMBA

Tillsammans med Habilitering & Hälsa samt DART har VKV tagit fram frågeformulär med bildstöd. De finns i tre olika varianter: en för barn och unga, en för vuxna samt en för vuxna på enklare språk.

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga (PDF)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna (PDF)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna (PDF)

Tänk på att skriva ut dubbelsidigt och i färg!

Engelska varianter

VKV har översatt de tre filerna ovan till engelska varianter också:

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, engelska (PDF)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, engelska (PDF)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, engelska (PDF)

Här hittar du en PDF som innehåller tre flödesscheman för frågor om våld (FOV): en att använda till vuxna, en att använda till barn och unga samt en att använda vid digitala nybesök.

Flödesscheman frågor om våld (FOV), version 2.1 (PDF)

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Projektet har letts av Kunskapscentrum om Sexuell Hälsa, och VKV har medverkat i arbetet. Läs mer om Sexit här!

Sexit består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Du kan läsa mer om metoden och materialet i länken ovan.

Sexit frågeformulär (PDF)

Sexit Handbok (PDF)

 

VKV har sedan 2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV - frågor om våld. Genom nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har frågeformuläret utvärderats och utvecklats. 

Målet har varit att utveckla ett frågeformulär som kan användas kliniskt och i VKV:s forskningsprojekt. För de kliniska verksamheterna har det varit viktigt att FOV är lätthanterligt, och inte för omfattande. Samtidigt är det viktigt att frågeformulär som används för att identifiera erfarenhet av våld är tillförlitligt. I den här sammanställningen jämförs FOV med andra mätinstrument för att identifiera utsatthet för våld bland vuxna såväl som barn och ungdomar. Skriven av Solveig Lövestad, PHD Medical Science.

FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna och andra mätinstrument - en jämförande analys, 2020 (PDF)

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) utvärderat och utvecklat ett kliniskt frågeformulär: Frågor om Våld (FOV). Syftet har varit att utveckla ett frågeformulär som ger möjlighet att samtala om eventuella våldserfarenheter samt identifiera personer med våldserfarenheter. Genom åren har FOV utvecklats till att kunna användas för att identifiera erfarenhet av våld från 4 års ålder och i olika vårdkontexter.

I denna historik kan du läsa en beskrivning av hur VKV har utvecklat frågeformuläret Frågor om våld (FOV) under flera års tid till de versioner som används idag.

FOV, Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär, 2020, PDF

Upphovsrätt och VKV:s material

Det material som VKV skapar och sprider får du gärna använda i din organisation och citera, kopiera eller trycka. Men tänk på att det material vi har skapat är upphovsrättsligt skyddat. Materialet får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. Glöm inte att tydligt uppge VKV som källa.

Senast uppdaterad: 2022-01-03 16:05