Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Formuläret Frågor om våld (FOV)

Här kan du ladda ner de olika formulär som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld i nära relationer.

Tryck här för att komma till VKV:s sidor med information om att fråga om våld - såväl att fråga barn och unga som vuxna. Där finns också information om varför vi inom vården ska ställa frågor om våld och tips på vart du kan hänvisa personer som är våldsutsatta eller våldsutövande.

Formuläret Frågor om Våld (FOV) finns i två varianter, en som riktar sig till unga och en som riktar sig till personer över 18 år. Tryck på rätt ålder så öppnas PDF:en i en ny flik.

Frågor om våld - över 18 år

Frågor om våld - unga

Frågor om Våld - på andra språk

VKV har tagit fram översättningar av formuläret Frågor om våld för vuxna på tolv språk. Tryck på språket så öppnas en PDF i en ny flik.

FOV albanska

FOV arabiska

FOV BKS

FOV dari

FOV engelska

FOV persiska

FOV polska

FOV somaliska

FOV sorani

FOV spanska

FOV tigrinja

FOV turkiska

Tillsammans med Habilitering och Hälsa, samt DART, har VKV tagit fram frågeformulär med bildstöd. De finns i tre olika varianter, en för barn och unga, en för vuxna, och en för vuxna med enklare språk (Vuxen B).

Fov bildsatt barn och unga

Fov bildsatt vuxen

FOV bildsatt vuxen B

Tänk på att skriva ut dubbelsidigt och i färg!

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Projektet har letts av Kunskapscentrum om Sexuell Hälsa, och VKV har medverkat i arbetet. Läs mer om Sexit här!

Sexit består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Du kan läsa mer om metoden och materialet i länken ovan.

Sexit frågeformulär

Sexit Handbok

 

VKV har sedan 2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV - frågor om våld. Genom nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har frågeformuläret utvärderats och utvecklats. 

Målet har varit att utveckla ett frågeformulär som kan användas kliniskt och i VKV:s forskningsprojekt. För de kliniska verksamheterna har det varit viktigt att FOV är lätthanterligt, och inte för omfattande. Samtidigt är det viktigt att frågeformulär som används för att identifiera erfarenhet av våld är tillförlitligt. I den här sammanställningen jämförs FOV med andra mätinstrument för att identifiera utsatthet för våld bland vuxna såväl som barn och ungdomar.

Här hittar du VKV:s sammanställning "FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna och andra mätsntrument - en jämförande analys" av Solveig Lövestad, PHD Medical Science.

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) utvärderat och utvecklat ett kliniskt frågeformulär: Frågor om Våld (FOV). Syftet har varit att utveckla ett frågeformulär som ger möjlighet att samtala om eventuella våldserfarenheter samt identifiera personer med våldserfarenheter. Genom åren har FOV utvecklats till att kunna användas för att identifiera erfarenhet av våld från 4 års ålder och i olika vårdkontexter.

I denna historik kan du läsa en beskrivning av hur VKV har utvecklat frågeformuläret Frågor om våld (FOV) under flera års tid till de versioner som används idag.

Här hittar du historiken "FOV Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär".

Senast uppdaterad: 2020-09-14 13:55