Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material Habilitering & Hälsa

I ditt arbete med att ställa frågor på rutin kan du få stöd av det material som VKV har tagit fram.

Nedan beskriver vi en del av vårt material som kan vara aktuellt för dig, du hittar det och mer material på VKV:s flik Material

Målgruppsanpassat material

I samarbete med medarbetare från Habilitering & Hälsa samt DART har VKV tagit fram ett målgruppsanpassat material för att underlätta arbetet med att ställa frågor om våld på rutin till Habilitering & Hälsas patienter.

För att kunna ställa frågor om våld till patienter inom Hälso- och sjukvården har VKV tagit fram ett frågeformulär (FOV) som innehåller sju frågor om våld. Inom ramen för en målgruppsanpassning av material har tre frågeformulär med bildstöd tagits fram:

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna (pdf)

Översatta Frågor om Våld (FOV) med bildstöd

VKV har tagit fram översättningar på fem språk av de tre filerna ovan:

Barn och unga

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, barn och unga, tigrinja (pdf)

Vuxna

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, vuxna, tigrinja (pdf)

Vuxna - enkelt språk

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, arabiska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, dari (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, engelska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, somaliska (pdf)

FOV Frågor om våld - med bildstöd, enkelt språk, vuxna, tigrinja (pdf)

Ett informationsbrev om att ställa frågor om våld till patienter inom Habilitering & Hälsa har tagits fram. Informationsbladet kan finnas med i det brev med material som personalen skickar ut till sina patienter inför deras första besök på Habilitering & Hälsa.

Informationsbrevet på svenska inkluderar en QR-kod som länkar till information på teckenspråk. 

Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, svenska (pdf)

Översättningar

VKV har tagit fram översättningar på fem språk av informationsbrevet:

Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, arabiska (pdf)
Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, dari (pdf)
Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, engelska (pdf)
Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, somaliska (pdf)
Informationsbrev, Habilitering & Hälsa frågar patienter om våld, tigrinja (pdf)

En ringpärm som ska underlätta arbetet med att ställa frågor/samtala om våld. Den går att beställa från Marknadsplatsen. Sök på VKV. Den är döpt till "Spiralbunden A4-bok Bildstöd om våld, VKV-VGR" och har artikelnummer VGR14802.

Till stöd för personal och verksamhet

Handboken

Handboken är ett stöd i arbetet med att ställa rutinmässiga frågor om våld till era patienter och repeterar en hel del av det VKV lyfter på sina utbildningar i Att ställa rutinmässiga frågor om våld. Den går att få i två olika format:

Flödesscheman

VKV har tagit fram tre flödesscheman för frågor om våld (FOV): en att använda till vuxna, en att använda till barn och unga samt en att använda vid digitala nybesök. Du hittar dessa tre flödesscheman i en och samma PDF på sidan Formuläret Frågor om våld (FOV) under rubriken Flödesscheman Frågor om våld (FOV).

Affischer

Du kan synliggöra att ni är en verksamhet som ställer frågor om våld genom att sätta upp affischer i väntrum och behandlingsrum. Affischerna går att beställa eller skriva ut själv.

Hjälpkort

Du kan se till att patienter enkelt kan plocka åt sig hjälpkort i väntrum, behandlingsrum och på toaletter. Du hittar information om våra hjälpkort på fliken Material, under rubriken Hjälpkort.

Foldrar

Du kan ha informationsmaterial tillgängliga i väntrum och behandlingsrum, till exempel VKV:s foldrar "Hur har ni det i er familj?". De finns på flera olika språk och går att beställa hos Marknadsplatsen. Sök på VKV. Den svenska varianten är döpt till "A5-folder Hur har ni det i er familj? Svenska, VKV VGR" och har artikelnummer VGR16291.

Medicinska regionala riktlinjer (RMR).

Det är viktigt att ta del av de medicinska riktlinjerna inför arbetet med att ställa rutinmässiga frågor om våld.

Se Fliken Regionala medicinska riktlinjer - RMR. Särskilt angeläget för dig inom Habilitering & Hälsa är riktlinjen Barn som anhöriga, som du hittar på den sidan.

Att dokumentera - lathund/rutin Asynja Visph

Vi på VKV får många frågor om dokumentation i olika journalmallar, men har tyvärr inte möjlighet att sätta oss in i varje system. För er som använder Asynja Visph vill vi dock rekommendera Lathund/rutin Asynja Visph - Undantag för direktåtkomst.

Läs mer om dokumentation på sidan Att dokumentera.

Senast uppdaterad: 2022-10-24 14:21