Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutet att ställa frågor om våld

Ett liv utan våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Att utsättas för våld eller att ha bevittnat/upplevt våld mot närstående under barndomen kan ge allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det finns ett starkt samband mellan upplevelse av våld och ohälsa.

Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta och våldsutövande personer söker sig till. De kan söka hälso- och sjukvård utan att själva relatera sina symtom och hur de mår till upplevelse av våld. Personal inom tand-, hälso- och sjukvård behöver därför kunskap om våld i nära relationer för att kunna koppla samman symtomen med det bakomliggande problemet.

Att erbjuda rätt stöd

Det finns många fördelar om tand-, hälso- och sjukvården tidigt identifierar patienter där upplevelse av våld är en bakomliggande orsak till den ohälsa som patienten söker för: onödigt lidande för patienten undviks, rätt diagnos kan ställas samt rätt stöd och behandling kan erbjudas. Genom att fråga om våld kan en jämställd och god vård ges, eftersom personal kan upptäcka och identifiera patienter med erfarenheter av våld.

Våld i familjen drabbar alla i familjen, inte minst barnen, oavsett vem som blir direkt utsatt. Genom rutinmässigt ställa frågor om våld har tand-, hälso- och sjukvården också möjlighet att upptäcka de barn som bevittnar/ upplever våld.

Vilket beslut ligger till grund för att fråga på rutin om våld?

Regionfullmäktige fattade i april 2018 ett beslut om att all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland ska gå en basutbildning om våld i nära relationer. Regionfullmäktige fattade samtidigt beslut om att den personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå en metodutbildning om att rutinmässigt ställa frågor om våld till patienter. Uppdraget gavs av hälso- och sjukvårdsdirektören till VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2022-02-16 14:28