Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutet att ställa frågor om våld

Inom hälso- och sjukvården möter vi dagligen patienter som kan vara utsatta för våld, som utövar våld och som bevittnar/upplever våld i sina nära relationer. Våldsutsattheten kan vara en bakomliggande orsak till de symptom som patienten söker för men patienten ser inte alltid själv sambanden.

Det kan vara föräldrar som utövar våld mot sina barn, en pappa som utövar våld mot mamma eller barn som regelbundet bevittnar /upplever våld mot en närstående. Det kan vara kvinnor och män som utövar våld mot sina partners, vuxna barn som utövar våld mot sina föräldrar eller omsorgspersonal som utövar våld mot personer som är beroende av deras vård.

Inom Habilitering & Hälsa möter ni dessa patienter i era olika verksamheter och professioner. I andra delar av vården möter vi dem på kvinnoklinikerna, inom BHV, på mödrahälsovården, ungdomsmottagningar, vårdcentraler och inom folktandvården. Ställer hälso- och sjukvården rutinmässigt frågor om våld inom sina olika verksamheter finns goda möjligheter att upptäcka våldet, ställa rätt diagnoser och ge tidiga insatser. Därmed kan vi undvika onödigt lidande, både kortsiktigt och långsiktigt.

Vilket beslut ligger till grund för att fråga på rutin om våld?

Regionfullmäktige fattade i april 2018 ett beslut om att all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland ska gå en basutbildning om våld i nära relationer. Regionfullmäktige fattade samtidigt beslut om att den personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå en metodutbildning om att rutinmässigt ställa frågor om våld till patienter. Utbildningsuppdraget gavs av hälso- och sjukvårdsdirektören till VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Habilitering & Hälsa

Förvaltningen Habilitering & Hälsa har med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslut 2018 initierat en implementering av att rutinmässigt ställa frågor om våld till sina patienter i samtliga fall där det är möjligt utifrån ålder, mognad och kognitiv förmåga.

Som ett led i detta arbete kommer alla medarbetare ta del av VKV:s utbildning om våld i nära relationer. En majoritet av medarbetarna kommer också att gå en metodutbildning i att fråga på rutin om våld. Utbildningsinsatser för samtliga enheter inom Habilitering Barn Unga och Habilitering Vuxen påbörjades under 2019 och fortsätter till 2021.

Anpassningar under Covid-19

Som en omställning utifrån situationen med Covid-19 har VKV tagit fram en komprimerad bas- och metodutbildning som ges via webb. Den ersätter tillsvidare de fysiska bas- och metodutbildningarna som skett inom ramen för implementeringen av att fråga på rutin inom Habilitering & Hälsa.

Senast uppdaterad: 2022-02-16 14:41