Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att göra en polisanmälan

Ibland omfattar en misstanke om att ett barn far illa också en misstanke om att barnet utsatts för ett brott. Då kan det vara aktuellt för dig som gör en anmälan till socialtjänsten att också göra en anmälan till polisen, enligt Brottsbalken kap. 3, 4, 6 eller lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Tand-, hälso- och sjukvården har inte en skyldighet, men en viktig möjlighet, att göra en polisanmälan parallellt med en anmälan till socialtjänsten. Det är aktuellt vid misstanke om exempelvis brott mot liv och hälsa, såsom kroppsskada eller misshandel till exempel, brott mot frid och frihet (inklusive barn som bevittnar våld), sexualbrott eller brott som avses i lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Socialtjänst och polis kan behöva göra parallella utredningar vid misstanke om brott mot barn, eftersom de myndigheterna har olika ansvarsområden. Det kan underlätta myndigheternas arbete om du som gör en anmälan till både polis och socialtjänst talar om för myndigheterna att du har gjort en anmälan till båda. Efter anmälan bedömer rättsväsendet om ett brott mot ett barn har begåtts. Ansvaret för att bedöma och tillgodose barnets behov av skydd ligger hos Socialnämnden.

När det gäller misstänkt brott mot barn behöver du rådgöra med socialtjänst, polis eller åklagare om det är lämpligt att informera barnet eller förälder/vårdnadshavare om att en polisanmälan är gjord. Vid misstanke om att ett barn har varit utsatt för brott av en närstående kontaktar du om­gående socialtjänsten. Förövaren kanske fortfarande bor med familjen eller har umgänge med barnet. I dessa fall informe­ras inte föräldrarna om din anmälan.

För ytterligare information om polisanmälan, ring 114 14. En polisanmälan kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Att anmäla till socialtjänsten – vid oro för barn

Här kan du läsa om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa, hur anmälan till socialtjänsten går till och ytterligare information för den som känner oro inför att göra en anmälan.

Kontakta polis - förhindra allvarligt våld

Hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att lämna uppgifter vidare till polisen vid risk för allvarligt våld i nära relationer. Syftet med uppgiftslämnandet är att förebygga allvarligt våld mot en närstående.

Senast uppdaterad: 2023-05-30 13:47