Utvecklingsprojekt

En del av VKVs verksamhet är att driva utvecklingsprojekt som ska leda till förbättrade metoder och samverkan när hälso- och sjukvården samt tandvården möter patienter. Har kan du läsa om våra olika projekt, avslutade och pågående.