UM-projektet

UM-projekt Södra Älvsborg

 Projektplan

 

Material inom pilotprojekt för UM Södra Älvsborg Här kan du ladda ner allt material från UM-projektet. Materialet är lösenordskyddat, vänd dig till närmaste chef för kod. UM - filer

 

 

UM_Handledning_2017_s.pdf

UM_Kunskapsunderlag_2017_s.pdf

Kort manual handläggningen UM.pdf

FOV-U

 

 

Vill du veta mer?

 Carina Eliason, enhetschef

 

carina.eliason@vgregion.se 070-547 52 70