Utbildning

VKV har ett uppdrag att utbilda hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen. I samverkan med de olika verksamheterna planeras och genomförs årligen flertalet utbildningar inom ämnet våld i nära relationer.

Våra utbildningar

Halvdags basutbildning (3-3,5 tim)
27 september       17 oktober       22 november
VKV:s basutbildning tar upp fakta om våldets prevalens och hälsoeffekter, hur personal kan upptäcka utsatta och hur ett lämpligt bemötande kan se ut, samt vilken hjälp som finns att erbjuda. Föreläsningarna tar upp både barn- och vuxenperspektiv.

  • Vad är våld? Hur yttrar sig våldet? Prevalens.
  • Våldets hälsokonsekvenser för barn och vuxna
  • Särskilt sårbara grupper
  • Våldets normaliseringsprocess/uppbrottsprocess (eller varför är det så svårt att lämna/bryta upp ur en relation där våld förekommer?)
  • Bemötande, Våga fråga – exempel
  • Dokumentation, skador
  • Barn som lever med våld/riskerar att fara illa; anmälningsplikt
  • Samverkan, vilken hjälp finns?
  • Filmklipp/bikupediskussioner ingår

Föreläsningar för studenter

VKV samverkar med olika lärosäten inom regionen och föreläser bl.a. för blivande läkare, socionomer, barnmorskor, psykologer, fysioterapeuter och olika sjuksköterskeutbildningar.

Beställ utbildning

VKV ordnar också fördjupnings- och yrkesspecifik utbildning efter önskemål.

Webbutbildning

Utbildning om våld i nära relationer
Vill du gå en basutbildning om våld i nära relationer i din egen takt när du har möjlighet? Då finns Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) internetbaserade webbutbildning. Den består av fyra kapitel, samt ett avslutande test, och kan göras på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor
Arbetar du med att möta flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade? Då kanske Socialstyrelsens webbutbildning är något för dig. Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig som tar del av utbildningen generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande. 


Vill du veta mer om VKV:s utbildningar?
Kontakta Ann Wolmar på tel. 072-745 16 46 eller maila ann.wolmar@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-08-31 10:13