Utbildning

VKV har ett uppdrag att utbilda hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen. I samverkan med de olika verksamheterna planeras och genomförs årligen flertalet utbildningar inom ämnet våld i nära relationer.

Våra utbildningar

Halvdags basutbildning (3-3,5 tim)
VKV:s basutbildning tar upp fakta om våldets prevalens och hälsoeffekter, hur personal kan upptäcka utsatta och hur ett lämpligt bemötande kan se ut, samt vilken hjälp som finns att erbjuda. Föreläsningarna tar upp både barn- och vuxenperspektiv.

  • Vad är våld? Hur yttrar sig våldet? Prevalens.
  • Våldets hälsokonsekvenser för barn och vuxna
  • Särskilt sårbara grupper
  • Våldets normaliseringsprocess/uppbrottsprocess (eller varför är det så svårt att lämna/bryta upp ur en relation där våld förekommer?)
  • Bemötande, Våga fråga – exempel
  • Dokumentation, skador
  • Barn som lever med våld/riskerar att fara illa; anmälningsplikt
  • Samverkan, vilken hjälp finns?
  • Filmklipp/bikupediskussioner ingår

Föreläsningar för studenter

VKV samverkar med olika lärosäten inom regionen och föreläser bl.a. för blivande läkare, socionomer, barnmorskor, psykologer, fysioterapeuter och olika sjuksköterskeutbildningar.

Beställ utbildning

VKV ordnar också fördjupnings- och yrkesspecifik utbildning efter önskemål.

Vill du veta mer om VKV:s utbildningar?
Kontakta Ann Wolmar på tel. 072-745 16 46 eller maila ann.wolmar@vgregion.se