Islandsprojektet

Efter en akut våldshändelse i en familj är det många olika samhällsinstanser som ska samarbeta på en operativ nivå. Polis, åklagare, socialtjänst, socialjour samt hälso- och sjukvård kan alla vara inblandade.
Islandsprojektet är ett pilotprojekt med målet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan dessa instanser under handläggning och uppföljning av akuta våldshändelser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.
Målgruppen för pilotprojektet är våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld samt våldsutövare i området SDF Askim/Frölunda/Högsbo samt västra Göteborg, i Göteborgs stad, Västra Götaland.

Efter utbildning, framtagande material och arbete i olika arbetsgrupper så inleddes det operativa arbetet den 1 januari 2017.  Konkreta mål för samverkan är bl.a. att förbättra kopplingar/överlämningar och tidsmässigt effektivisera för att eliminera onödig väntan för de drabbade.
Utvärdering av pilotprojektet kommer ske under 2018-2019.

Lösenord till de skyddade filerna får du av din närmsta chef. Här kan du även ladda ner en folder med presentation av projektet.
Islandsprojektet

Senast uppdaterad: 2018-11-07 11:54