Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

Välkommen till en halvdagsutbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer.

Nu är anmälan till Dialogas basutbildningar om våld i nära relationer våren 2019 öppen. Välkommen med din anmälan!

Från och med våren 2019 erbjuder Dialoga en helt nyframtagen utbildning. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

bild-200280276727613_2013495788739377
Är du anställd av Göteborgs Stad eller av Dialogas avtalskommuner och vill lära dig mer om ungas utsatthet för våld i nära relationer? Dialoga erbjuder en utbildning om unga och våld i partnerrelationer. Välkommen med din anmälan!