Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.

Kvinnlig könsstympning är en kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter och är straffbart i Sverige sedan 1982.

Dialoga bjuder in till en föreläsning med Serine Gunnarsson, metod- och utbildningsansvarig på TRIS - Tjejers rätt i samhället.

bild-200280276727613_2100067793415509
Telefonlinjen 'Välj att sluta' riktar sig mot de som vill sluta utöva våld i nära relation. Den är att samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm. – De flesta känner inte till att man kan få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Genom telefonlinjen, dit man kan ringa anonymt, hoppas vi sänka tröskeln för att självmant ta steget till att söka hjälp, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm.