Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

I kommunala verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer erbjuder nu ett antal utbildningar inom området, allt från basutbildning till utbildningar med olika fokusområden.

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Välkommen till vår nya hemsida!

bild-200280276727613_1762112620544363
Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för socialtjänsten om barn som till Sverige och uppges vara gifta. ”Barn har rätt att gå i skolan och utbilda sig, ha möjlighet till fritidsintressen och få utvecklas som en egen person. Att leva i ett äktenskap innebär ansvar som barn inte ska ha. Tidiga äktenskap kan också leda till både fysisk och psykisk ohälsa.”