Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

I kommunala verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer erbjuder nu ett antal utbildningar inom området, allt från basutbildning till utbildningar med olika fokusområden.

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Välkommen till vår nya hemsida!

bild-200280276727613_1855660131189611
Se filmer från SKL:s nationella kvinnofridskonferens "”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder” här: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/kvinnofrid.5867.html