Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

Gul kalender med bock för ett datum.

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en kostnadsfri konferens, måndag 26 november, om våldsförebyggande arbete.

Personer som skriver tillsammans.

Dialogas basutbildning om våld i nära relationer är uppskattad och höstens platser bokades snabbt upp. Nu erbjuder vi ett extrainsatt tillfälle i december.

Två ögon som tittar in i kameran.

Dialoga och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland en kunskapshöjande konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

bild-200280276727613_1905854279503529
Tips om ny rapport: Vad behöver våldsutsatta kvinnor för att våldet ska upphöra? Hur kan du som möter kvinnorna i ditt arbete stötta? Kriscentrum för kvinnor, Göteborgs Stad har sammanfattat sina viktigaste erfarenheter i en ny rapport. Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder de in till presentation av skriften.