Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

6 februari är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga uppmärksammar detta med en föreläsning av Johannes Leidinger, överläkare som under många år arbetat mot kvinnlig könsstympning, i Sverige och internationellt.

Arbetar du inom Västra Götalandsregionen, passa på att gå en av vårens utbildningar om våld i nära relationer!

Välkommen till en halvdagsutbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer.

bild-200280276727613_2057441997678089
6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga uppmärksammar det med en föreläsning. Målgrupp är medarbetare i Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner och civilsamhället. Välkommen med din anmälan!