Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

I kommunens verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. För att höja kunskapsnivån erbjuder Dialoga utbildningar för medarbetare i Göteborgs Stad och avtalskommuner. Nu finns extrainsatta platser att anmäla sig till under våren!

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Välkommen på ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.

bild-200280276727613_2144118955677059
Barns utsatthet i vardagen ökar - ökade vittnesmål om våld, övergrepp och kränkningar, visar BRIS årsrapport. Samtal till Bris från barn som söker stöd på grund av våld har ökat med 31 procent under 2016-2018. Det är stora ökningar av samtal om fysiskt och psykiskt våld, om sexuella övergrepp och om mobbning.