Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Välkommen till vår nya hemsida!

Regionfullmäktige har beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer.

bild-200280276727613_1899985966757027
Just nu är vi på VKV extra stolta över våra medarbetare Karin Örmon och Mari Brännvall som har skrivit varsitt kapitel i boken 'Våld i nära relationer - socialt arbete i forskning, teori och praktik'. I fredags var det releasefest i Göteborg, med panelsamtal och festligt mingel. En av de unika grejerna med boken är att den belyser hur arbetet mot våld i nära relationer går till inom hälso - och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer. - Jag har skrivit om kvinnors tankar och upplevelser av polisanmälan och rättsprocessen när de tar sig ur mäns våld i nära relationer, säger Mari Brännvall. Jag har även skrivit om hur professionella kan förhålla sig till frågan om polisanmälan i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Mitt kapitel kan ge professionella kunskap och verktyg som de kan använda i arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor, både inför, under och efter en eventuell polisanmälan och rättsprocess. Foto: Sara Sanzén