Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik?  Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Välkommen på ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

Text Konferens om våldsförebyggande arbete mot mörk bakgrund.

Dialoga uppmärksammar årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län, en konferens om våldsförebyggande arbete.

Josefin Grände.

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl organisatorisk som individuell nivå? Välkommen på föreläsning, om sekundär traumatisering.

bild-200280276727613_1981165008639122
Tips om Socialstyrelsens konferens 18 december: #upptäckvåldet En nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation Läs mer här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/upptackvaldet