Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Välkommen till vår nya hemsida!

Regionfullmäktige har beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer.

bild-200280276727613_1763936907028601
Är du anställd av Göteborgs Stad eller av Dialogas avtalskommuner och vill lära dig mer om ungas utsatthet för våld i nära relationer? Nu erbjuder Dialoga en utbildning om unga och våld i partnerrelationer. Välkommen med din anmälan!