Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Nyheter

Nu har Socialstyrelsen släppt slutredovisningen av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

I kommunens verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. För att höja kunskapsnivån erbjuder Dialoga utbildningar för medarbetare i Göteborgs Stad och avtalskommuner. Nu finns extrainsatta platser att anmäla sig till under våren!

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Välkommen på ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

bild-200280276727613_2185278914894396
På uppdrag av Länsstyrelserna i Stockholm och Skåne har Jonas Hassan Kemiri skrivit en novell om våld i nära relation, för att uppmärksamma ”Välj att sluta”, en telefonlinje för dem som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonlinjen är ännu så länge ett pilotprojekt riktat till boende i Stockholm och Malmö. Vill du läsa novellen hittar du den via länken nedan.