Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

I kommunala verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer erbjuder nu ett antal utbildningar inom området, allt från basutbildning till utbildningar med olika fokusområden.

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Välkommen till vår nya hemsida!

bild-200280276727613_1850394448382846
Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga erbjuder därför en utbildning om medarbetares utsatthet för våld i nära relation. Utbildningen riktar sig till chefer och HR-personal i Göteborgs Stad och Dialogas avtalakommuner. Välkommen med din anmälan!