Valdinararelationer.se

Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sidan är helt ny och vi arbetar fortfarande med att uppdatera innehållet.

Nyheter

Text Konferens om våldsförebyggande arbete mot mörk bakgrund.

Dialoga uppmärksammar årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län, en konferens om våldsförebyggande arbete.

Josefin Grände.

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl organisatorisk som individuell nivå? Välkommen på föreläsning, om sekundär traumatisering.

Page list icon

Just nu är vi på VKV extra stolta över våra medarbetare Karin Örmon och Mari Brännvall som har skrivit varsitt kapitel i boken 'Våld i nära relationer - socialt arbete i forskning, teori och praktik'. I fredags var det releasefest i Göteborg, med panelsamtal och festligt mingel.

bild-200280276727613_1929876030434687
"Barn utsätts för våld och andra övergrepp i många olika sammanhang – i familjen, i skolan, i närmiljön och på internet. Att förebygga att barn utsätts för detta och att erbjuda drabbade barn bra stöd, är ett viktigt arbete i Sverige på både nationell och lokal nivå. Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare."