Kontakt

Vi som jobbar på VKV

Besöks- och postadress:
VKV Kungsgatan 12 vån 6
411 19 Göteborg
Växel: 031-346 06 58
vkv@vgregion.se
Intern webbplats


Carina Eliason

Områdeschef 
070-547 52 70
carina.eliason@vgregion.se

Jenny Ström
Assistent
031-346 06 58
jenny.strom@vgregion.se

Josefin Brosché Hagsgård
Kommunikatör
072-522 11 42
josefin.brosche.hagsgard@vgregion.se

Ann Wolmar
Utvecklingsledare
072-745 16 46
ann.wolmar@vgregion.se

Mari Brännvall 
Fil. dr., lektor inom socialt arbete GU, Utvecklingsledare
070-527 47 57
mari.brannvall@vgregion.se 

Sara Sanzén
Utvecklingsledare
0722-33 34 39
sara.sanzen@vgregion.se

Nelle Nauclér
Utvecklingsledare
072-575 10 25
nelle.naucler@vgregionen.se

Tove Corneliussen
Utvecklingsledare
076-76 73 486
tove.corneliussen@vgregion.se

Carina Iloson
Överläkare inom gynekologi, Primärvården/Närhälsan, Konsult vid VKV carina.iloson@vgregion.se

Gunilla Krantz
MD, Professor inom medicinska institutionen, SA/GU, Konsult vid VKV gunilla.krantz@socmed.gu.se

Viveka Enander
Fil.dr., lektor inom socialt arbete GU, Konsult vid VKV
070-713 14 44
viveka.enander@socwork.gu.se

Karin Örmon
Fil.mag, Dr Med Vet, klinisk lektor inom psykiatrisk vård Malmö Universitet, Forskningsledare karin.ormon@mah.se

Henrik Lysell
Med. dr., läkare Amanuens Läkarprogrammet Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet, Konsult vid VKV
henrik.lysell@ki.se

Senast uppdaterad: 2019-02-14 10:29