Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kvinnofridsprogrammet

Margot Olsson, samordnare


Tillit och tålamod är Margot Olssons bästa samverkanstips. 2007 vann Kvinnofridsprogrammet och Margot Olsson pris för bästa brottsförebyggande arbete i Europa.

 


Foto på Margot Olsson

De som är utsatta för våld i nära relation har kanske skador eller psykosociala problem och behöver därför flera olika myndigheter för att få hjälp i sin situation. Margot Olsson tycker därför att det är viktigt med en tillit till varandra och en gemensam samsyn för att samverkan ska fungera.

- Utgå alltid från att alla gör så gott de kan och vill, säger Margot Olsson.

Kvinnofridsprogrammet i Malmö startade 1997 och fram till och med 2006 hade antalet anmälningar om misshandel mot kvinnor över 15 år där gärningsmannen är bekant, ökat med cirka 50 %. Utvecklingen av antalet anmälningar i Malmö skiljer sig kraftigt från den i Göteborg och Stockholm, som under motsvarande tioårsperiod ligger på ett ganska jämnt antal anmälningar.

Kvinnofridsprogrammet i Malmö är ett stort samverkansprojekt på flera nivåer mellan myndigheter och ideella organisationer. Främst drivs projektet av kommunen och polismyndigheten, men i samverkansgruppen finns i dag över 50 personer som representerar olika uppdragsgivare. Bland dessa finns Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Malmö högskola, UMAS och ideella organisationer som Malmö kvinnojour och Tjejjouren. Med så många inblandade parter tar samverkan tid.

- Det är viktigt att tänka långsiktigt. Man måste ha tålamod och tänka att man alltid lär sig något på vägen, säger Margot Olsson.


 Visste du att...
Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU, European Crime Prevention Awards (ECPA). Tävlingen arrangeras av European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för justitiedepartement och brottsförebyggande myndigheter på statlig nivå i EU-länderna. Avsikten med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m